:

Kan man ha anställda i ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha anställda i ett aktiebolag?
 2. Måste man vara anställd i sitt aktiebolag?
 3. Hur tar man ut lön i ett aktiebolag?
 4. Måste jag ta ut lön från mitt aktiebolag?
 5. Kan man vara anställd och ha eget företag?
 6. Är man anställd i sitt eget företag?
 7. Kan man få a-kassa om man äger ett aktiebolag?
 8. Vad kostar en lön på 25000?
 9. Vem bestämmer lön i aktiebolag?
 10. Är det bättre att ta utdelning än lön?
 11. Kan man anställa sin fru i aktiebolag?
 12. Vad kostar en anställd aktiebolag?
 13. Hur många timmar får man jobba som egen företagare?
 14. Får man stämpla om man har eget företag?
 15. Hur många tjänar över 50 000 i månaden?
 16. Vad krävs för att starta ett aktiebolag?
 17. Hur fungerar ett aktiebolag?
 18. Vad gäller utdelningen i ett aktiebolag?
 19. Vad är styrelsen i ett aktiebolag?

Kan man ha anställda i ett aktiebolag?

När du är registrerad som arbetsgivare kan du lämna arbetsgivardeklarationer i tjänsten Arbetsgivardeklaration på Mina sidor.

Du kan även lämna på blanketter. Du skriver ut en huvuduppgift per redovisningsperiod och har du betalat ut lön eller gett ut förmåner ska du också skriva ut en individuppgift per betalningsmottagare.

Beroende på vilken typ av verksamhet du har finns det olika regler för vem du får anställa. Här har vi sammanställt vad som gäller för olika verksamhetstyper.

Måste man vara anställd i sitt aktiebolag?

 • I en enskild firma är du personligen ansvarig för allt som händer, medan ett aktiebolag är en egen juridisk person och du är inte personligen ansvarig ifall bolaget går i konkurs.
 • I ett aktiebolag räknas du som anställd (trots att du driver det helt själv) och tar ut lön precis som vilken anställd som helst. I en enskild firma gör du istället egna uttag precis när du vill och betalar istället något som heter egenavgifter i slutet av året. Egenavgifterna är istället för arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som betalas på lönen om du är anställd i ett aktiebolag.
 • Hur tar man ut lön i ett aktiebolag?

  För det första gäller det att förstå skillnaden mellan bolagsformerna. I en enskild firma är du personligen ansvarig för allt som händer i firman. I ett aktiebolag är bolaget en egen juridisk person och då är du inte personligen ansvarig om bolaget skulle gå i konkurs.

  Dessutom så räknas du som anställd i ett aktiebolag, även om du är helt själv i bolaget. Du tar därför ut lön precis som en vanlig anställd. I en enskild firma gör man istället egna uttag och betalar istället något som heter egenavgifter vid slutet av året. Egenavgifter är som aktiebolags arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

  Att ta ut pengar ur en enskild firma kan upplevas som enkelt. Men akta dig för att inte ha koll på hur mycket du tar ut i egna uttag eftersom att du betalar egenavgifter och skatt på allt vid årets slut. Har du en enskild firma med anställda så får det lön, precis som vilka anställda som helst.

  Måste jag ta ut lön från mitt aktiebolag?

  Egna uttag beskattas inte, utan det är resultatet i din verksamhet som du blir beskattad för. Du blir alltså beskattad för ett resultat där du inte får några avdrag för lön till dig själv. I gengäld ska du inte deklarera någon lön från din enskilda näringsverksamhet. Du kan läsa mer om bokföring av egna uttag i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration del 1 (SKV 282).

  Kan man vara anställd och ha eget företag?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Till att börja med så har du genom anställningsavtalet en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten är väldigt långtgående och innebär att du är skyldig att sätta din arbetsgivares intresse framför ditt egna. Den innebär också att du ska undvika alla lägen där du kan komma i pliktkollision (AD 1994 nr 79, AD 1993 nr 18).

  Är man anställd i sitt eget företag?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Om du inte tar ut lön eller andra anställningsförmåner i bolaget räknas du inte som anställd, utan endast som ägare. Detta eftersom en aktieägare inte per automatik räknas som en anställd; det är först när ägaren börjar ta ut lön etc. som den är att betrakta som en anställd. Detta gäller även om man driver företaget helt själv. Du kan dock ta ut utdelning och ändå inte betraktas som anställd, eftersom en utdelning går till en aktieägare, som inte nödvändigtvis måste vara en anställd.

  Kan man få a-kassa om man äger ett aktiebolag?

  Du kanske inte ser dig själv som företagare men om du till exempel tar uppdrag, arbetar i närståendes företag eller sitter i en styrelse kan du betraktas som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. 

  Du kan ändå precis som anställda ha rätt till ersättning vid arbetslöshet. Om du blir arbetslös utreder vi vad som gäller för dig.

  Om du på något sätt är engagerad i en näringsverksamhet som du personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över kan du betraktas som företagare enligt arbetslöshetsförsäkringen.

  Oavsett vilken företagsform du är verksam i, eller om du bedriver näringsverksamhet utan att ha ett inregistrerat företag, behöver vi utreda om du är företagare eller inte för att kunna fatta rätt beslut om din ersättning. Det betyder att vi kan behöva fler underlag från dig om du söker a-kassa. 

  Vad kostar en lön på 25000?

  SpeedLedger e-bokföring det mest omtyckta bokföringsprogrammet på marknaden enligt Trustpilot. Nu ger de dig som nystartad 50% rabatt första året. 

  Bokföring och fakturering så enkel att du kan klara det själv

  • Bokföringen skapas automatiskt från din bank
  • Färdiga förslag - godkänn med ett klick!
  • Gratis rådgivning och steg-för-steg guider

  Vem bestämmer lön i aktiebolag?

  Genomsnittsarvodet för en styrelseledamot, som sitter i ett noterat bolag i Sverige, är drygt 305 000 kronor. Snittarvode skiljer sig beroende på vilken lista bolaget är noterat på. Genomsnittsarvodet är cirka 198 000 kronor, 280 000 kronor och 519 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

  Är det bättre att ta utdelning än lön?

  – Det kan vara mer fördelaktigt skattemässigt att ta ut utdelningar i stället för lön för fåmansbolag som omfattas av de så kallade 3:12-reglerna. Detsamma gäller även för företagare med löneuttag över brytpunkten för statlig skatt. Prata därför med din revisor vad som är mest lämpligt för dig och ditt företag.

  – Men för de allra flesta ska man tänka på utdelningar som en guldkant i tillvaron och ett resultat av hårt arbete under året. En klok strategi kan därför vara att avvakta med utdelningar tills du klarar dig på lönen och har ett buffertsparande. Detta är extra viktigt att ha med sig i dessa tider med stora kostnadsutmaningar för många företag.

  Kan man anställa sin fru i aktiebolag?

  En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

  Denna webbplats administreras av Skattepunkten ABSkattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

  Vad kostar en anställd aktiebolag?

  Som företagare börjar du ofta i en liten skala tills du är varm i kläderna och har allt du behöver för att ditt företag ska få en stabil grund. Om du använder dina kunskaper och förutsättningar rätt kommer du förmodligen att någon gång behöva anställa nya medarbetare.

  Innan du börjar söka efter personal ska du först registrera dig som arbetsgivare. I din roll som sådan har du fler förpliktelser mot den anställda men även mot kontrollerande myndigheter. Registreringen kan du göra elektroniskt på verksam.se eller skatteverket.se. Det går även att fylla i Skatteverkets blankett SKV4620 och skicka in den. När du får besked att registreringen är klar kan du starta anställningsprocessen.

  Månadskostnaden för en anställd består inte bara av lönen. Det tillkommer fler lagstadgade utgifter och tillägg som medarbetare har rätt till, exempelvis arbetsgivaravgifter, arbetsmarknadsförsäkring och semesterersättning. Det är din uppgift att räkna fram och redovisa alla till den berörda myndigheten.

  Hur många timmar får man jobba som egen företagare?

  Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

  I arbetsmiljölagen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) finns särskilda regler om hur de som är under 18 år får arbeta.

  Arbetstidslagen gäller, med vissa undantag, allt arbete som utförs i Sverige. Lagen gäller oavsett om det är fråga om ett svenskt eller ett utländskt företag, så länge verksamheten bedrivs här.

  Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektiv­avtal. Kollektiv­avtalet kan då antingen ersätta hela lagen eller vissa delar av den. Vilka regler som kan avtalas bort anges i lagens tredje paragraf. 

  Får man stämpla om man har eget företag?

  SVAR: Du kan normalt inte ­arbeta i ett eget företag medan du får ersättning från a-kassan. Det enda undan­taget är företag eller uppdrag som du fått godkänt som deltidsföretag eller bisyssla.

  Ett företag som du under minst 12 månader drivit vid sidan om ett heltidsarbete kan i vissa fall räknas som bisyssla. I så fall kan du behålla företaget och samtidigt få ersättning. 

  Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

  Du ska använda procentregeln för anställda som inte har bestämd lön per vecka eller månad, till exempel de som har timlön. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25 (se räkneexempel längre ner).

  Den sammanlagda lönen under året är all lön som den anställda fått utbetald under intjänandeåret, inklusive till exempel ackord, provision, ob-tillägg, skift- tillägg, övertidsersättning, restidsersättning och liknande.

  Semesterlönen är enligt lag 12 procent och grundar sig på en semesterrätt på 25 dagar.

  Om den anställda har rätt till fler än 25 dagars semester, måste du därför öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag. Genom att öka semesterlönen med 0,48 procent (12 % / 25) kommer de extra semesterdagarna bli lika mycket värda som de som utgår enligt lag.

  Man betalar kommunal inkomstskatt på arbetsinkomster upp till drygt en halv miljon kronor om året eller motsvarande ca 43 600 kronor i månaden före skatt år 2020. När man når upp till inkomster över denna gräns så kommer man upp på steg 2 som är den statliga inkomstskatten. Den innebär att utöver den kommunala inkomstskatten så betalar man även den statliga inkomstskatten som är ytterligare 20 %. Det innebär att den totala skatten som man betalar på inkomster över ca 550 000 kr då blir ca 52%, alltså 32 % + 20 % = 52 %. Man brukar kalla detta steg för brytpunkten för statlig inkomstskatt.

  Vad krävs för att starta ett aktiebolag?

  Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats. Du måste ha ett aktiekapital. När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital. Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för ...

  Hur fungerar ett aktiebolag?

  Så fungerar ett aktiebolag. Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, normalt sett inte har ett personligt ansvar för företagets skulder. Att starta ett aktiebolag kräver en kapitalinsats.

  Vad gäller utdelningen i ett aktiebolag?

  I ett aktiebolag fördelas vinsten till aktieägarna genom utdelning. Utdelningen beskattas hos aktieägaren som inkomst av kapital. Särskilda regler gäller för fåmansföretag. En ägare som arbetar i bolaget är anställd och lönen beskattas på samma sätt som för anställda som inte har aktier.

  Vad är styrelsen i ett aktiebolag?

  Styrelse i aktiebolag. Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (vd). I ett aktiebolag måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant.