:

Vilka uppgifter ska finnas med på en faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka uppgifter ska finnas med på en faktura?
 2. Vilka uppgifter behövs för att skicka e-faktura?
 3. Måste företag erbjuda faktura?
 4. Vilka uppgifter behöver jag för att fakturera privatperson?
 5. Hur ser en bra faktura ut?
 6. Måste personnummer finnas på faktura?
 7. Hur skickar man faktura till företag?
 8. Måste ett företag skicka faktura?
 9. Vad händer om ett företag inte skickar faktura?
 10. Måste företagets namn stå på fakturan?
 11. Måste företagets namn stå på kvittot?
 12. Måste man ha f skatt för att fakturera?
 13. Kan man göra egna fakturor?
 14. Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?
 15. Kan privatperson skicka faktura till företag?

Vilka uppgifter ska finnas med på en faktura?

Du kan sökta faktureringen av företagets kunder antingen som nätfakturor, med elektroniska fakturor eller pappersfakturor. Oberoende av fakturans format ska du ange alla uppgifter som mervärdesskattelagen kräver på fakturan, såsom betalningsbeloppet och förfallodagen. Arkivera fakturorna för minst sex år. Om kunden inte betalar sin faktura ska du skicka en betalningspåminnelse.

Se relaterade tjänster och servicekanaler.

Vilka uppgifter behövs för att skicka e-faktura?

Att skicka e-fakturor kan ge ditt företag en effektivare administration och sänka kostnaderna. Du skickar fakturor snabbt och säkert från affärssystemet till dina kunder. Fakturorna behöver inte skrivas ut, läggas i kuvert och postas.

Du får hjälp av bankens samarbetspartner för att ansluta dig till fakturaväxeln. Hur lösningen ser ut beror på ditt företags förutsättningar.

När ditt företag är anslutet kan du börja skicka fakturor från ditt affärssystem till dina kunder. Dina kunder läser in fakturorna i sina system, vilket minskar risken för fel. Med bankens nätverk har du bra förutsättningar att nå dina kunder, även när de tar emot fakturor via andra e-fakturalösningar än bankens.

Med e-fakturor till internetbanken är det enkelt att skicka fakturor elektroniskt till alla dina kunder. Du får en effektivare avprickning och risken för fel minskar då all betalningsinformation redan är ifylld när fakturan presenteras i din kunds internetbank.

Med hjälp av bankens samarbetspartner väljer du en lämplig kommunikationslösning för att skicka fakturor till dina kunders internetbank. Hur lösningen ser ut beror på ditt företags förutsättningar och dina önskemål. När du är redo kan dina kunder anmäla sig för att få e-fakturor.

Med bankens nätverk når du såväl bankens som andra bankers internetkunder.

Måste företag erbjuda faktura?

Spelreglerna i den här linjedragningen är allmänna och berör ursprungligen all betalningstrafik, där konsumenten betalar ett företag eller ett företag debiterar konsumenten. Vi rekommenderar att principen också tillämpas på fakturor eller betalningar av kommuner eller övriga offentliga samfund. Linjedragningen grundar sig på lagstiftning, konsumentombudsmannens ställningstaganden och konsumenttvistenämndens beslut.

Det finns bland annat separata förordningar om betalningar och fakturor som gäller tele-, el- och försäkringsbolag. Betalning av kredit kännetecknas också av egna särdrag. God indrivningssed, följderna av försenade betalningar och dröjsmål beskrivs i konsumentombudsmannens linjedragning  ”God sed vid indrivning av konsumentfördringar”. Dröjsmålsräntan behandlas i stället i den här anvisningen.

Vilka uppgifter behöver jag för att fakturera privatperson?

Det är såklart väldigt viktigt att en faktura blir rätt. Vi frågar helt enkelt lagen. Mervärdesskattelagen berättar vilka uppgifter en faktura måste innehålla och vi fyller på med resten. Det finns egentligen två typer av fakturor; en fullständig faktura och en förenklad faktura. Men eftersom den fullständiga fakturan är vad som anses vara en vanlig faktura är det den vi fokuserar på.

Vi beskriver vad som måste finnas med på en faktura och vad man ska tänka på vid specifika situationer så som RUT och ROT.

Hur ser en bra faktura ut?

Hur ska en faktura för rot- eller rutarbete vara utformad?

De här uppgifterna bör finnas på en faktura:

Måste personnummer finnas på faktura?

Mervärdesskattelagen anger vilka uppgifter som ska framgå av en handling för att den ska kunna betecknas som en faktura.

I normalfallet ska en s.k. fullständig faktura utfärdas. I vissa fall får i stället en förenklad faktura utfärdas. En sådan faktura behöver inte innehålla lika många uppgifter som en fullständig faktura.

Hur skickar man faktura till företag?

Att skicka e-fakturor kan ge ditt företag en effektivare administration och sänka kostnaderna. Du skickar fakturor snabbt och säkert från affärssystemet till dina kunder. Fakturorna behöver inte skrivas ut, läggas i kuvert och postas.

Du får hjälp av bankens samarbetspartner för att ansluta dig till fakturaväxeln. Hur lösningen ser ut beror på ditt företags förutsättningar.

När ditt företag är anslutet kan du börja skicka fakturor från ditt affärssystem till dina kunder. Dina kunder läser in fakturorna i sina system, vilket minskar risken för fel. Med bankens nätverk har du bra förutsättningar att nå dina kunder, även när de tar emot fakturor via andra e-fakturalösningar än bankens.

Med e-fakturor till internetbanken är det enkelt att skicka fakturor elektroniskt till alla dina kunder. Du får en effektivare avprickning och risken för fel minskar då all betalningsinformation redan är ifylld när fakturan presenteras i din kunds internetbank.

Med hjälp av bankens samarbetspartner väljer du en lämplig kommunikationslösning för att skicka fakturor till dina kunders internetbank. Hur lösningen ser ut beror på ditt företags förutsättningar och dina önskemål. När du är redo kan dina kunder anmäla sig för att få e-fakturor.

Med bankens nätverk når du såväl bankens som andra bankers internetkunder.

Måste ett företag skicka faktura?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

Vad händer om ett företag inte skickar faktura?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Måste företagets namn stå på fakturan?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Måste företagets namn stå på kvittot?

Momslagen reglerar fakturans innehåll för att momslyft ska medges när det gäller handel mellan företag. Detta gäller såklart även när du handlar på nätet.

Fakturan måste exempelvis innehålla både köparens och säljarens namn och adress, momssats, datum mm. Du bör därför vara väldigt tydlig med att ange att det är företaget som gör inköpet och inte du som privatperson. Reglerna för faktura till privatpersoner är nämligen inte alls lika omfattande.

Måste man ha f skatt för att fakturera?

Du ska registrera din näringsverksamhet hos Bolagsverket eller Skatteverket, eller i vissa fall hos båda beroende på vilken bolagsform verksamheten har. Näringsverksamhet kan bedrivas i olika former. De vanligaste är enskild firma och aktiebolag, men vanligt förekommande är även handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser och ekonomiska föreningar.

Ibland måste du söka tillstånd för din verksamhet. Var tillstånd ska sökas beror på vilken verksamhet det rör. Som exempel kan nämnas att alkoholtillstånd söks hos kommunen och tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik (taxirörelse) söks hos Transportstyrelsen.

Kan man göra egna fakturor?

En faktura är ett dokument som en säljare skickar till en köpare med krav på betalning för en vara eller tjänst. Fakturor går antingen att skicka elektroniskt, till exempel via mejl, eller i pappersformat via post.

I företaget utgör fakturorna bokföringsverifikat samt underlag för momsredovisningen. Själva fakturahanteringen sker oftast i olika program som separerar utgående kundfakturor från inkommande leverantörsfakturor för att underlätta bokföringen.

Många gånger utgör en faktura dessutom en garanti för den vara eller tjänst som kunden köpt.

En faktura som utfärdas för den svenska marknaden måste enligt lag innehålla vissa uppgifter, så som:

 • Titeln ”Faktura”. Detta för att köparen enklare ska kunna skilja den från ”Följesedel” eller ”Betalningspåminnelse”.
 • Fakturadatum, det vill säga när fakturan utfärdades.
 • Fakturanummer som följer en nummerordning. Använder du ett faktureringsprogram sker numreringen automatiskt.
 • Kundnummer.
 • Säljarens uppgifter, så som namn, adress, kontaktuppgifter och momsregistreringsnummer (VAT-nummer).
 • Kundens uppgifter, till exempel namn och adress.
 • Specifikation av produkten som fakturan avser samt antal och enhetspris.
 • Den totala summan som kunden ska betala.
 • Summa exklusive moms.
 • Momssats.
 • Fakturans totalbelopp.
 • Förfallodag, det vill säga kunden senast måste genomföra betalningen.
 • Betalningsvillkor, så som exempelvis dröjsmålsränta vid försenad betalning.
 • Säljarens PlusGiro- eller BankGiro-nummer.

Är de fyra sista siffrorna i personnumret hemligt?

En faktura är ett dokument som en säljare skickar till en köpare med krav på betalning för en vara eller tjänst. Fakturor går antingen att skicka elektroniskt, till exempel via mejl, eller i pappersformat via post.

I företaget utgör fakturorna bokföringsverifikat samt underlag för momsredovisningen. Själva fakturahanteringen sker oftast i olika program som separerar utgående kundfakturor från inkommande leverantörsfakturor för att underlätta bokföringen.

Många gånger utgör en faktura dessutom en garanti för den vara eller tjänst som kunden köpt.

En faktura som utfärdas för den svenska marknaden måste enligt lag innehålla vissa uppgifter, så som:

 • Titeln ”Faktura”. Detta för att köparen enklare ska kunna skilja den från ”Följesedel” eller ”Betalningspåminnelse”.
 • Fakturadatum, det vill säga när fakturan utfärdades.
 • Fakturanummer som följer en nummerordning. Använder du ett faktureringsprogram sker numreringen automatiskt.
 • Kundnummer.
 • Säljarens uppgifter, så som namn, adress, kontaktuppgifter och momsregistreringsnummer (VAT-nummer).
 • Kundens uppgifter, till exempel namn och adress.
 • Specifikation av produkten som fakturan avser samt antal och enhetspris.
 • Den totala summan som kunden ska betala.
 • Summa exklusive moms.
 • Momssats.
 • Fakturans totalbelopp.
 • Förfallodag, det vill säga kunden senast måste genomföra betalningen.
 • Betalningsvillkor, så som exempelvis dröjsmålsränta vid försenad betalning.
 • Säljarens PlusGiro- eller BankGiro-nummer.

Kan privatperson skicka faktura till företag?

Fakturor har du säkert stött på många gånger i livet. Men har du koll på vad den fyller för funktion egentligen, och hur fakturering som privatperson fungerar? Vi nystar i fakturor och fakturering!

Kan en privatperson skicka en faktura? Vad är en faktura egentligen? En faktura är enkelt uttryckt ett betalningskrav, skickat från den som fakturerar (frilansaren/utföraren) till den som faktureras (kunden).

Huvudsakligen skickas fakturor från företag till andra företag eller privatpersoner, men genom Cool Company kan du även enkelt skicka fakturor som privatperson, både till företag och andra privatpersoner.

Det du gör i din verksamhet sammanfattas i en faktura: det uppdrag du utfört, hur mycket du vill ha betalt, och vem du har gjort jobbet åt. Det är verifikationen på det du uträttat – för dig och din kund.

Utan fakturan fungerar inte din verksamhet och den ligger som grund för det du till slut kan ta ut i lön. Fakturan är lika viktig för din kund, då den behövs för att redovisa kostnaderna de har haft för det jobb de beställt av dig.

Som privatperson kan du fakturera utan företag genom Cool Company, det vill säga du använder dig av Cool Companys f-skattsedel, moms– och organisationsnummer. Det är det som är innebörden av att vara egenanställd.  Det gör att du slipper administration och krångligt pappersarbete. Du tänker och driver verksamhet precis som om du hade eget företag – men utan risk och minimalt med krångel. Det är enkelt att skicka en faktura som privatperson!