:

Hur funkar semesterersättning timanställd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur funkar semesterersättning timanställd?
 2. Hur mycket skatt betalar man som timanställd?
 3. Hur mycket får man i semesterersättning timanställd?
 4. Har man rätt till semesterersättning när man är timanställd?
 5. Hur räknar man ut semesterersättning per timme?
 6. Får man semesterersättning som timvikarie?
 7. Vad är fördelen med timanställning?
 8. Hur mycket är semesterersättningen per timme?
 9. Får man baka in semesterersättning i lönen?
 10. Vad är nackdelen med timanställning?
 11. Vad ska man tänka på vid timanställning?
 12. Hur många timmar i veckan får man jobba som timanställd?
 13. Hur många timmar får man jobba i månaden som timanställd?

Hur funkar semesterersättning timanställd?

Du ska använda procentregeln för anställda som inte har bestämd lön per vecka eller månad, till exempel de som har timlön. Enligt procentregeln är semesterlönen 12 procent av den anställdas sammanlagda lön under intjänandeåret, när antalet semesterdagar är 25 (se räkneexempel längre ner).

Den sammanlagda lönen under året är all lön som den anställda fått utbetald under intjänandeåret, inklusive till exempel ackord, provision, ob-tillägg, skift- tillägg, övertidsersättning, restidsersättning och liknande.

Semesterlönen är enligt lag 12 procent och grundar sig på en semesterrätt på 25 dagar.

Om den anställda har rätt till fler än 25 dagars semester, måste du därför öka semesterlönen med 0,48 procent för varje extra semesterdag. Genom att öka semesterlönen med 0,48 procent (12 % / 25) kommer de extra semesterdagarna bli lika mycket värda som de som utgår enligt lag.

Man betalar kommunal inkomstskatt på arbetsinkomster upp till drygt en halv miljon kronor om året eller motsvarande ca 43 600 kronor i månaden före skatt år 2020. När man når upp till inkomster över denna gräns så kommer man upp på steg 2 som är den statliga inkomstskatten. Den innebär att utöver den kommunala inkomstskatten så betalar man även den statliga inkomstskatten som är ytterligare 20 %. Det innebär att den totala skatten som man betalar på inkomster över ca 550 000 kr då blir ca 52%, alltså 32 % + 20 % = 52 %. Man brukar kalla detta steg för brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Hur mycket skatt betalar man som timanställd?

Som tidsbegränsat anställd har du inte självklart del av det som kollektivavtalet ger – löneökningar, förmåner och så vidare. Kontrollera vad som står i ditt anställningsavtal.

Din anställning kan gå över i tillsvidareanställning om du arbetat en viss mängd tid och arbetsgivaren inte meddelar något annat en viss tid innan avtalet ska gå ut. Att bedöma det kan vara lite krångligt. Kontakta din sektion eller Kommunal Direkt, så kan du få hjälp att bedöma dina arbetsförhållanden.

Spara alla dina löneavier! Bevis på antal arbetstillfällen och antal arbetade timmar kan vara mycket bra att ha när du ska bevaka dina rättigheter och möjligheter.

Hur mycket får man i semesterersättning timanställd?

Det finns två huvudsakliga regler som tillämpas på anställningar för beräkning av semesterlön 1) sammalöneregeln, och 2) procentregeln. Dessa regler tillämpas vid olika situationer och arbetsgivare måste därför vara medvetna om vad de innebär. Nedan kommer vi noggrant redogöra för procentregeln som används vid beräkning av semesterlön för timanställda.

Enligt semesterlagen är procentregeln den beräkningsmetod som tillämpas på arbetstagare som har rörliga löneandelar eller varierande sysselsättningsgrad. Detta gäller främst en arbetstagare som avlönas per timme, s.k. timanställd. Enligt regeln utgör arbetstagarens semesterlön tolv procent av dennes sammanlagda lön för intjänandeåret. Detta förutsätter att antalet semesterdagar utgör tjugofem dagar och inte mer. Är det fler än tjugofem semesterdagar ska ett tillägg på 0.48% tillkomma för varje semesterdag utöver dessa tjugofem.

Har man rätt till semesterersättning när man är timanställd?

Om du har en timanställning har du inte automatiskt rätt till semesterledighet men du har rätt till semesterersättning. Enligt semesterlagen ska semesterersättningen motsvara tolv procent av din lön om du har timlön. 

Din semesterersättning kan antingen betalas ut varje månad samtidigt som du får lön, eller i slutet av varje år. Om din anställning avslutas ska dock semesterersättningen betalas ut senast en månad efter att du slutat. Vanligtvis betalas semesterersättningen ut i samband med din sista löneutbetalning. 

Hur räknar man ut semesterersättning per timme?

Semesterlön är den ersättning den anställda får i samband med semesterledigheten. Förenklat ersätter semesterlönen den ordinarie lönen.

Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln.

Det finns två regler att följa vid beräkning av semesterlön - sammalöneregeln eller procentregeln.

Får man semesterersättning som timvikarie?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom rätten till förmåner enligt Semesterlagen, och vad semesterersättning är. Därefter kommer jag att gå igenom ifall du som är timanställd har rätt till semesterersättning samt ge råd om vad du kan göra nu.

Rätten till förmåner enligt Semesterlagen

Vad är fördelen med timanställning?

Till att börja med är det viktigt att veta att semesterlön och semesterersättning är två olika saker. Utöver dessa begrepp har vi också något som kallas semestertillägg.

Semesterlön är den inkomst du får när du tar ledigt. Det är din vanliga lön tillsammans med ett semestertillägg. Semesterersättning är däremot den betalning du får för semesterdagar som du inte har tagit ut eller när du slutar på ett jobb. Det är lag på att du ska få semesterersättning vilket betyder att din arbetsgivare måste betala ut dina semesterdagar, oavsett kollektivavtal, senast en månad efter att anställningen har avslutats.

Om det av någon anledning skulle vara så att din arbetsgivare inte vill betala ut din semesterersättning kan du vända dig till facket, eller tala om för arbetsgivaren att semesterlagen gäller och måste följas.

Utan kollektivavtal beräknar arbetsgivaren din ersättning enligt semesterlagen. Det finns två olika regler i den. Den första kallas för sammalöneregeln, vilket innebär att du för dina semesterdagar får din ordinarie lön plus ett tillägg.

Den andra regeln kallas procentregeln och den gäller för dig som är timanställd. Då beräknas den sammanlagda semesterersättningen genom att räkna ut 12 procent av lönen du tjänande in under förra året. Denna summa delas sedan på antalet semesterdagar som du har rätt till.

Med ett kollektivavtal kan det se lite annorlunda ut och då är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller. Om inget kollektivavtal finns är det semesterlagen, och därmed procentregeln eller sammalöneregeln, som följs.

Hur mycket är semesterersättningen per timme?

Till att börja med är det viktigt att veta att semesterlön och semesterersättning är två olika saker. Utöver dessa begrepp har vi också något som kallas semestertillägg.

Semesterlön är den inkomst du får när du tar ledigt. Det är din vanliga lön tillsammans med ett semestertillägg. Semesterersättning är däremot den betalning du får för semesterdagar som du inte har tagit ut eller när du slutar på ett jobb. Det är lag på att du ska få semesterersättning vilket betyder att din arbetsgivare måste betala ut dina semesterdagar, oavsett kollektivavtal, senast en månad efter att anställningen har avslutats.

Om det av någon anledning skulle vara så att din arbetsgivare inte vill betala ut din semesterersättning kan du vända dig till facket, eller tala om för arbetsgivaren att semesterlagen gäller och måste följas.

Utan kollektivavtal beräknar arbetsgivaren din ersättning enligt semesterlagen. Det finns två olika regler i den. Den första kallas för sammalöneregeln, vilket innebär att du för dina semesterdagar får din ordinarie lön plus ett tillägg.

Den andra regeln kallas procentregeln och den gäller för dig som är timanställd. Då beräknas den sammanlagda semesterersättningen genom att räkna ut 12 procent av lönen du tjänande in under förra året. Denna summa delas sedan på antalet semesterdagar som du har rätt till.

Med ett kollektivavtal kan det se lite annorlunda ut och då är det bestämmelserna i kollektivavtalet som gäller. Om inget kollektivavtal finns är det semesterlagen, och därmed procentregeln eller sammalöneregeln, som följs.

Får man baka in semesterersättning i lönen?

Hejsan.

Jag har jobbat extra lite över ett år som timanställd och när vi diskuterade lön så kom vi överens om en timlön på 145:-/h. Nu när jag frågar om semesterersättningen så säger min chef att den är inräknad i den timlönen jag fick. Detta var inget vi diskuterade när vi pratade om min lön. I anställningavatalet står inget om att min timlön är inkluderat semesterersättning. Vad är det som gäller? Företaget är anslutet till kollektivavtal arbetare eller vad det nu heter.

Vad är nackdelen med timanställning?

Mikael Bankerud Foto: Håkan Lindgren

Han började som fast anställd hos Swebus vid Björknäsdepån för bussar i Nacka och Värmdö.Men för ett och ett halvt år sedan valde han att bli timanställd.– Det var för slitsamt att varva tidiga morgonpass med sena kvällspass. Det blev ingen rytm för kroppen. Nu kör jag bara tidigamorgonpass och förmiddagar, säger Mikael.Numera kör han på deltid eftersom han ännu inte hämtat sig efter besvären han fick på grund av borelia, en infektionssjukdom orsakad av fästingbett.Han har fått erbjudande om att bli fast anställd på deltid men har tackat nej.– Jag hade tackat ja om jag enbart hade fått behålla de pass jag kör nu. Men arbetsgivaren svarade att detta inte var möjligt. Som fast hade jag återigen blivit tvungen att blanda tidiga och sena turer, förklarar Mikael.

Vad ska man tänka på vid timanställning?

Fråga: Mitt företag behöver anställa personal tillfälligt på timme eller vid behov. Men lagen om anställningsskydd (LAS) har inte timanställning eller behovsanställning som anställningsform. Hur ska jag göra när företaget inte kan anställa på heltid tillsvidare, då vi bara har behov av anställda någon eller några dagar ibland?

Svar från juristen: Anställningsformerna i lagen om anställningsskydd (LAS) är tillsvidareanställning, särskild visstidsanställning, säsongsanställning, vikariat och provanställning. I kollektivavtal kan det finnas andra anställningsformer, exempelvis behovsanställning. Den anställningsform som passar bäst in på ditt företags situation är särskild visstidsanställning där du har möjlighet att avtala om anställning under viss period med slutdatum och hur många timmar per dag den anställde ska arbeta.

Hur många timmar i veckan får man jobba som timanställd?

En timanställd är en anställd som arbetar på hel- eller deltid för en viss timlön. De viktigaste förutsättningarna för en timanställning är arbetstiden och lönen – de avgör hur mycket den anställda ska tjäna samt hur mycket och när denne ska arbeta. I denna artikel redogör vi för vad timanställning innebär och hur du fortsättningsvis ska avtala om det.

Genom att välja en av våra anpassningsbara avtalsmodeller kan du upprätta ett anställningsavtal för timanställning på nolltid:

Hur många timmar får man jobba i månaden som timanställd?

En tjänsteman som har en ordinarie arbetstid om minst åtta timmar i veckan i snitt, rapporterar ni till ITP 2 när han eller hon arbetat tre hela kalendermånader i följd.