:

Vad kostar det att få hjälp med deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar det att få hjälp med deklarationen?
 2. Kan jag få hjälp med min deklaration?
 3. Vill ha hjälp med deklarationen?
 4. Vad kostar det att lämna in deklarationen för sent?
 5. Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?
 6. Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?
 7. Kan man deklarera i efterhand?
 8. Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?
 9. Hur mycket ränta får man dra av i deklarationen?
 10. Hur mycket svarta pengar får man tjäna?
 11. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 12. Hur ofta gör Skatteverket kontroller?
 13. Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?
 14. Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?
 15. Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Vad kostar det att få hjälp med deklarationen?

- Företagare som inte vill eller har möjlighet att deklarera företaget själva kan anlita ett så kallat deklarationsombud, i praktiken ofta en auktoriserad redovisningskonsult eller revisor. Ombudet utses genom att fylla i Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter.

- Deklarationsombudet åtar sig att ta ansvar för inlämning av alla deklarationer som det finns en e-tjänst för. Exempel är inkomstdeklaration (INK1/INK2), NE blanketten, arbetsgivardeklaration och momsdeklaration. Ombudet har tillgång till skattekonto, skattebesked och tidigare inlämnade deklarationer, inklusive fastighetsdeklarationer.

- Jag anser att företagare ska ta deklarationshjälp av en redovisningsbyrå ÄVEN om de deklarerar själva i molntjänster med mycket automatik. 

- Enskilda firmor är knepiga och risken att företagaren åker på skattesmällar. Jag vet en man som satte av maximalt till periodiseringsfond under flera år i tron att det var bra. Han fick skatta allt på en gång när han skulle avsluta sin firma. De pengarna fanns inte.

- En auktoriserad redovisningskonsult har ansvarsförsäkring om något går fel och en duktig konsult kan också hjälpa företagare att nå alla sina affärsmål. Det är något som företagare sällan tänker på. 

Kan jag få hjälp med min deklaration?

I den här texten kommer du få läsa om hur det svenska skattesystemet fungerar. Du kommer också få läsa om deklaration och hur du gör för att deklarera.

Skatt är en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst, och på varor och tjänster.

Vill ha hjälp med deklarationen?

- Företagare som inte vill eller har möjlighet att deklarera företaget själva kan anlita ett så kallat deklarationsombud, i praktiken ofta en auktoriserad redovisningskonsult eller revisor. Ombudet utses genom att fylla i Skatteverkets e-tjänst Ombud och behörigheter.

- Deklarationsombudet åtar sig att ta ansvar för inlämning av alla deklarationer som det finns en e-tjänst för. Exempel är inkomstdeklaration (INK1/INK2), NE blanketten, arbetsgivardeklaration och momsdeklaration. Ombudet har tillgång till skattekonto, skattebesked och tidigare inlämnade deklarationer, inklusive fastighetsdeklarationer.

- Jag anser att företagare ska ta deklarationshjälp av en redovisningsbyrå ÄVEN om de deklarerar själva i molntjänster med mycket automatik. 

- Enskilda firmor är knepiga och risken att företagaren åker på skattesmällar. Jag vet en man som satte av maximalt till periodiseringsfond under flera år i tron att det var bra. Han fick skatta allt på en gång när han skulle avsluta sin firma. De pengarna fanns inte.

- En auktoriserad redovisningskonsult har ansvarsförsäkring om något går fel och en duktig konsult kan också hjälpa företagare att nå alla sina affärsmål. Det är något som företagare sällan tänker på. 

Vad kostar det att lämna in deklarationen för sent?

Har du enskild firma ska din deklaration och NE-bilagan till din inkomstdeklaration vara inne senast den 2 maj 2022. Om du behöver anstånd en kortare tid (längst till den 31 maj) kan du ansöka om det på Mina sidor på skatteverket.se. Om du behöver anstånd längre tid ska du ansöka om det på blankett SKV 2600.

Redovisar du moms helårsvis gäller inte anståndet momsdeklarationen. Den 12 maj är sista dagen att lämna in den.

Kan Swedbank hjälpa till med deklaration?

Dags att deklarera? Senast den 4 maj 2020 ska deklarationen för 2019 lämnas in. Har du sålt en bostad under 2019 kan du enkelt köpa deklarationshjälp online via avtal24.

Om du sålde en bostad och du och köparen skrev på köpekontraktet under 2019 ska du deklarera den försäljningen i årets deklaration. Detta gäller även om tillträdet skedde i år.

Kan Skatteverket kolla privata bankkonton?

- Sista dagen att deklarera är den 2 maj, men för att få eventuell skatteåterbäring redan i april behöver du deklarera tidigare än så. Du kanske också behöver kolla upp och stämma av en del uppgifter och då kan det vara skönt att vara ute i god tid för att undvika att hamna i tidsnöd sista dagen, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom.

Den som godkänner sin deklaration digitalt senast den 30 mars, utan att göra tillägg eller ändringar, får sin eventuella skatteåterbäring mellan den 5 april och den 6 april. Som ändring räknas till exempel avdrag för resor till och från arbetet eller redovisning av bostadsförsäljning.

Kan man deklarera i efterhand?

För det första, håll dig lugn. Det är mänskligt att göra fel och du är knappast den enda företagaren som glömt bort skattedeklarationen, bland alla hundra andra måsten i ett företag. Det kan finnas giltiga skäl till att du inte hunnit deklarera din årliga moms, därför bör du hjälpa Skatteverket förstå din situation genom att snarast ringa dem på 0771–567 567 och berätta hur det ligger till.

Inkomstdeklaration är inte samma sak som skattedeklaration. Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som svenska näringsidkare månadsvis lämnar till Skatteverket. Inkomstdeklaration , även kallad självdeklaration eller bara deklaration, är en årlig handling där inkomsttagare, privatpersoner och företag, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas. Du som vet att du kommer ha en försenad deklaration kan begära uppskov hos Skatteverket: Begära uppskov/anstånd med deklaration  – så gör du

Vad händer om man inte betalar in skatten i tid?

Gå in på Skatteverkets webbplats. På ditt skattekonto kan du se ditt aktuella saldo. Om du har tappat bort ditt förtryckta inbetalningskort hittar du information där om hur du ska gå tillväga för att betala din kvarskatt. Du kan även betala med Swish.

Hur mycket ränta får man dra av i deklarationen?

Räntekostnader är alltid avdragsgilla med 30%, oavsett om det är ett bolån, smslån eller annan kredit. I praktiken innebär detta att du som har lån får en rabatt på vad du betalar i ränta på ditt hus eller din bostadsrätt. Reglerna om avdrag, eller skattereduktion som det egentligen heter, gäller dock för precis alla lån, så det är alltså ingen skillnad på exempelvis ett bostadslån eller en avbetalningskredit. Effekten av rabatten blir dock så mycket större för ett bolån än för en kredit på ett mindre belopp och därför är det främst i samband med bostadskrediter som räntereduktionen får någon betydelse.

Hur mycket svarta pengar får man tjäna?

Det finns massor av saker att tjäna pengar på för den som vill och är lite driftig. Många ställer sig frågan "hur man snabbt och enkelt kan tjäna extra pengar", men jag kommer inte att lägga så stort fokus på snabba pengar då den typen av inkomst sällan finns om det ska anses vara seriöst.

En bättre väg är då att satsa på att få en inkomst som återkommer, alltså en passiv inkomst, vilket innebär att pengarna kommer in regelbundet, även när du själv inte aktivt arbetar, t ex när du sover, reser, ja vad du än gör.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

Hem > H > Hur Långt Bak I Tiden Kan Skatteverket Granska?

Har man inte lämnat uppgift alls om inkomsten eller om man angett fel information i deklarationen kan Skatteverket gå tillbaka fem år och upptaxera (under 2015 kan Skatteverket gå tillbaka till 2009 och upptaxera).

Hur ofta gör Skatteverket kontroller?

Var förberedd, ha ordning på tillstånd och andra handlingar och var inte rädd för att ta hjälp. Det gäller för övrigt inte bara inför kontakter från Skatteverket, utan som företagare är det A och O även när andra myndigheter hör av sig.

Börja med att kontrollera identiteten. Det förekommer att personer felaktigt utger sig för att vara myndighetsföreträdare, så att be om legitimation vid ett fysiskt besök eller att motringa när man blivit uppringd upplevs inte som konstigt.

Vill du bli uppdaterad om det senaste inom skatt? Med Servicepaket Skatt har du tillgång till vår stora faktabank, smarta räknesnurror, aktuella webinar och expertsupport. Få tillgång till paketet

Kan man göra en avbetalningsplan med Skatteverket?

Bestämmelsen om avtal med avbetalning finns i 18 § LOM och innebär att Skatteverket får träffa avtal med ett företag om avbetalning av ett återkrav på omställningsstöd i följande fall:

 • om återkravet skulle medföra betydande skadeverkningar för företaget
 • om det annars framstår som oskäligt att betala hela återkravsbeloppet på förfallodagen
 • om det kan antas vara till fördel för det allmänna.

Det är upp till Skatteverket att bedöma om det finns grund för att träffa avtal om avbetalning. Avtalet ska möjliggöra betalning i rätt tid. En förutsättning för att Skatteverket ska ingå ett avtal om avbetalning är därför att verket har bedömt att företaget har möjlighet att fullfölja avtalet. Avtalet ska vara skriftligt.

Hur mycket minus kan man ha på skattekontot?

Många företag får vid något tillfälle svårt att betala skatten i tid. Det kan till exempel bero på att en kund är sen med en betalning eller att en viktig uppdragsgivare har försatts i konkurs. I den här artikeln beskriver vi vad som händer om ett företag inte betalar skatten i tid.

Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Om du har ett bolån har du möjlighet att få upp till 30 % avdrag på räntan på ditt lån. Det betyder att du alltså får tillbaka en del av dina räntekostnader. Ränteavdraget sker automatiskt men det finns vissa saker som är bra att veta. Här går vi igenom hur ränteavdraget för ditt bolån fungerar.

De långivare du har haft under året skickar in uppgifter till Skatteverket om hur mycket räntekostnader du har haft och det blir då förifyllt i deklarationen. Du får normalt årligen göra  avdrag på 30 % av dina räntekostnader upp till 100 000 kr och 21 % på den del som överstiger 100 000 kr.