:

Vad betyder lön efter Bruttolöneavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder lön efter Bruttolöneavdrag?
 2. Hur fungerar Bruttolöneavdrag?
 3. Vad är Bruttoavdrag?
 4. Är löneväxling ett bruttolöneavdrag?
 5. Vad kostar ett bruttolöneavdrag?
 6. Är det värt att ha förmånsbil 2023?
 7. Är Nettolöneavdrag bra?
 8. Vad är det för skillnad på brutto och nettolön?
 9. När lönar det sig inte att Löneväxla?
 10. När lönar det sig att Löneväxla?
 11. Vad blir min lön med förmånsbil?
 12. När lönar det sig att ha förmånsbil?
 13. Vad får jag ut i lön med förmånsbil?
 14. När lönar det sig att ha tjänstebil?
 15. Vad är en genomsnittlig lön i Sverige?

Vad betyder lön efter Bruttolöneavdrag?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Hur fungerar Bruttolöneavdrag?

En personalbil är en personalförmån som du som arbetsgivare kan ge dina anställda utan att det medför några extra kostnader. Du som anställd kan köra en ny bil till en lägre kostnad än om du skulle leasa bilen privat.

Just nu är det mer populärt än någonsin att nyttja en bil utan att äga den. Genom personalbilsförmånen slipper du som arbetstagare bry dig om bilens värdeminskning, service- och reparationskostnader, försäkringar och vägtrafikskatt eftersom allt det ingår i avtalet för personalbilen. Kort och gott kan sägas att en personalbil ger dig ett enkelt och tryggt bilnyttjande till en lägre kostnad.

Vad är Bruttoavdrag?

Ett bruttolöneavdrag är ett löneavdrag som görs direkt från den kontanta bruttolönen för en anställd vilket minskar den skattepliktiga lönen och arbetsgivaravgiften för arbetsgivaren.

En redovisningsenhet och en anställd kan komma överens om att den anställde skall betala för skattefria och/eller skattepliktiga förmåner genom ett bruttolöneavdrag i exempelvis en löneväxling. Ett bruttolöneavdrag innebär att den kontanta bruttolönen minskar vilket medför mindre avdrag för preliminär a-skatt och lägre arbetsgivaravgifter.

Är löneväxling ett bruttolöneavdrag?

En inte helt ovanlig fråga, bland annat i frågeservicen till Simployer olika servicepaket, är om löneväxling – alltså när en anställd avstår lön för att få en förmån istället – måste ske mot bruttolöneavdrag. Eller skulle ett nettolöneavdrag kunna accepteras i detta fall?

Egentligen är dessa båda frågor enkla att besvara, nämligen att det är fritt fram att välja brutto- eller nettolöneavdrag. Det finns inga regler om löneväxling; det handlar helt enkelt om att komma överens om på vilket sätt den anställde ska ”finansiera” den förmån han eller hon får.

Vad kostar ett bruttolöneavdrag?

För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

Är det värt att ha förmånsbil 2023?

Det är omöjligt att ge en generell rekommendation om vilket av systemen som är mest fördelaktigt – använder du bilen även privat så är systemen tänkta att vara neutrala, men det kan finnas skillnader i vissa fall. Du får helt enkelt göra en beräkning och jämföra utfallen.

Vid beräkning av förmånsvärdet används följande formel:

Är Nettolöneavdrag bra?

När en anställd (även i sitt eget aktiebolag) får en skattepliktig förmån ska den beskattas av den anställde och företaget ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Men det finns ett annat sätt att hantera det som kan vara fördelaktigt på många sätt. Om du redan har koll på hur förmåner funkar kan du direkt hoppa ned till avsnittet om nettolöneavdrag.

Denna post gäller endast anställda/ägare i aktiebolag och i viss mån anställda i enskilda firmor och handelsbolag (dock inte ägare i EF/HB).

En förmån är enkelt uttryckt någonting du får eller får tillgång till av din arbetsgivare, som inte är pengar. Det allra vanligaste är t ex gymkort och bilförmån, men det kan röra allt ifrån fri bostad och tillgång till fjällstuga till fria måltider.

En förmån kan vara skattefri eller skattepliktig. För skattefria förmåner uppstår ingen effekt alls – mottagaren skattar inte på förmånen och arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter. Kostnaden är också oftast avdragsgill för arbetsgivaren. Ett av de vanligaste exemplen på skattefria och avdragsgilla förmåner är gymkort.

Sedan har vi förmåner som är skattepliktiga för mottagaren och avdragsgilla för arbetsgivaren, det absolut vanligaste exemplet är bilförmån. Detta är vad vi kommer att diskutera nedan.

Vad är det för skillnad på brutto och nettolön?

När en anställd (även i sitt eget aktiebolag) får en skattepliktig förmån ska den beskattas av den anställde och företaget ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Men det finns ett annat sätt att hantera det som kan vara fördelaktigt på många sätt. Om du redan har koll på hur förmåner funkar kan du direkt hoppa ned till avsnittet om nettolöneavdrag.

Denna post gäller endast anställda/ägare i aktiebolag och i viss mån anställda i enskilda firmor och handelsbolag (dock inte ägare i EF/HB).

En förmån är enkelt uttryckt någonting du får eller får tillgång till av din arbetsgivare, som inte är pengar. Det allra vanligaste är t ex gymkort och bilförmån, men det kan röra allt ifrån fri bostad och tillgång till fjällstuga till fria måltider.

En förmån kan vara skattefri eller skattepliktig. För skattefria förmåner uppstår ingen effekt alls – mottagaren skattar inte på förmånen och arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter. Kostnaden är också oftast avdragsgill för arbetsgivaren. Ett av de vanligaste exemplen på skattefria och avdragsgilla förmåner är gymkort.

Sedan har vi förmåner som är skattepliktiga för mottagaren och avdragsgilla för arbetsgivaren, det absolut vanligaste exemplet är bilförmån. Detta är vad vi kommer att diskutera nedan.

När lönar det sig inte att Löneväxla?

Men, nu visar en ny rapport från Alecta att det här inte är något man ska räkna med. I själva verket visar siffrorna att löneväxling egentligen bara är en riktigt bra affär för dem som tjänar mellan 48 000 och 55 000 kronor i månaden. Sen börjar skattefördelarna att klinga av, och vid 64 000 kronor i månadslön kan det vara nästan lika förmånligt att spara i ISK eller en kapitalförsäkring i stället.

– Tjänar man mer än så kommer man förmodligen att få så hög pension att man även då får betala statlig inkomstskatt, och då klingar den här sista skattefördelen av rätt rejält.

Och även om löneväxling kan vara en god idé listar Alecta hela sju punkter (se faktaruta) som man bör uppfylla. Den första, att man tjänar över 48 000 kronor, är helt avgörande för om man ska tacka ja eller nej.

När lönar det sig att Löneväxla?

Om du vill och har råd att spara extra utöver den ordinarie tjänste­­pension­en, kan löneväxling vara ett bra alternativ för dig som:

 • Har en lön över 48 000 kr/månaden efter löneväxlingen.
 • Om du löneväxlar kan andra ersättningar och förmåner påverkas. Det kan till exempel gälla sjukpenning och tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, allmän ålderspension från Pensionsmyndigheten och ITP Sjukpension från Alecta. För att inte riskera att få sämre ersättning, bör du ha en månadslön efter löneväxlingen på minst cirka 48 000 kronor (8,07 inkomst­basbelopp). Skulle din lön sjunka under den gränsen bör du avsluta eller ändra löneväxlingen.

  Vad blir min lön med förmånsbil?

  Bildeve AB och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

  Besöksstatistik Marknadsföring

  När lönar det sig att ha förmånsbil?

  För arbetsgivaren är förmånsbil ett sätt att ge personal som åker mycket bil i jobbet, till exempel säljare eller konsulter, en möjlighet att slippa slita på den privata bilen. För andra personalgrupper är förmånsbil inte lika vanligt.

  Förmånsbil är en löneförmån som den anställde ska betala skatt på.

  Förmånsbilen gör att den anställde får möjlighet att använda en ofta helt ny bil både i jobbet och privat till en fast månadskostnad. Ofta står arbetsgivaren för saker som service och besiktning vilket innebär att den anställde slipper oförutsedda extrakostnader.

  Nu är det enkelt att rapportera milersättning för resor i tjänsten! Koppla MyBusiness till din elektroniska körjournal!

  Vad får jag ut i lön med förmånsbil?

  • bilens nybilspris
  • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
  • om bilen är miljöbil
  • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
  • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

  När lönar det sig att ha tjänstebil?

  • bilens nybilspris
  • extrautrustning som inte ingår i nybilspriset, till exempel metalliclack och vinterdäck
  • om bilen är miljöbil
  • om den anställda kör minst 3 000 mil i tjänsten
  • fordonsskatten (gäller bilar med tillverkningsår 2018 eller senare som har tagits i trafik första gången den 1 juli 2018 eller senare).

  Vad är en genomsnittlig lön i Sverige?

  Du måste äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du, eller dina föräldrar, måste även helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs.

  För att räknas som bostad ska fastigheten vara inredd och utrustad för boende. Du kan få rotavdrag för arbeten i din permanentbostad, ditt fritidshus och bostäder där du bara bor ibland, om du äger bostaden. Även den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller dina föräldrar kan bo i bostaden. Bor någon annan på adressen, till exempel om du hyr ut hela eller delar av bostaden, kan du inte få skattereduktion för den del av bostaden som hen nyttjar. Skatteverket anser att du inte kan ha din fritidsbostad där någon annan har sin permanentbostad.