:

Vad är rimligt att ta i Stallhyra?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är rimligt att ta i Stallhyra?
 2. Vad ska ingå i kallhyra stall?
 3. Hur länge får hästar gå ute utan ligghall?
 4. Hur länge får man ha en häst själv?
 5. Måste man ha bygglov för stall?
 6. Hur många kvadratmeter per häst?
 7. Vad är skillnaden på kallhyra och varmhyra?
 8. Hur många hästar får man ha på 1 hektar?
 9. Hur många hästar får man ha utan tillstånd?
 10. Får en häst gå ensam i hagen?
 11. Är ett stall en ekonomibyggnad?
 12. Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?
 13. Hur stor del av hyran är värme?
 14. Kan hyresvärden ändra till kallhyra?
 15. Får man ha en häst själv?

Vad är rimligt att ta i Stallhyra?

Hej. Tänkte bara få lite tips på stallhyra när vi har tänkt att ta in hyresgäster i vårat stall, här nedan kommer lite info ang vad som finns tillgängligt. Hur ska man lägga priset? Vad brukar ingå i olika slags hyror? Kallhyra? Delinakordering eller helinakordering ? Det jag har tänkt är: Hö ca 16kg per dag beroende på storlek på häst. Ströbalar 4st / månad Foder In och utsläpp vardagar Samt tillgänglighet till ridhus och paddock! Nytt isolerat A-betong stall byggt på 30*10 m (300 kvadrat) 10 boxplatser, 2 spolboxar och uppvärmd sadelkammare. Industri tvättmaskin finns i stallet Gödselplatta precis utanför. Fina hagar, både öppna och i skogsmiljöer ! Ridhus på 22*42 meter uppbyggd i plåt. Brädfordrad inuti, här finns vatten och el. Paddock utanför på 25*60 meter, anlagd 2016. Beläget runt en fin sjö i Blekinge, fina grusvägar att rida på även skogsvägar finns tillgängligt.

Upp till toppen

Vad ska ingå i kallhyra stall?

Hej. Tänkte bara få lite tips på stallhyra när vi har tänkt att ta in hyresgäster i vårat stall, här nedan kommer lite info ang vad som finns tillgängligt. Hur ska man lägga priset? Vad brukar ingå i olika slags hyror? Kallhyra? Delinakordering eller helinakordering ? Det jag har tänkt är: Hö ca 16kg per dag beroende på storlek på häst. Ströbalar 4st / månad Foder In och utsläpp vardagar Samt tillgänglighet till ridhus och paddock! Nytt isolerat A-betong stall byggt på 30*10 m (300 kvadrat) 10 boxplatser, 2 spolboxar och uppvärmd sadelkammare. Industri tvättmaskin finns i stallet Gödselplatta precis utanför. Fina hagar, både öppna och i skogsmiljöer ! Ridhus på 22*42 meter uppbyggd i plåt. Brädfordrad inuti, här finns vatten och el. Paddock utanför på 25*60 meter, anlagd 2016. Beläget runt en fin sjö i Blekinge, fina grusvägar att rida på även skogsvägar finns tillgängligt.

Upp till toppen

Hur länge får hästar gå ute utan ligghall?

Jordbruksverkets nya föreskrifter för hästhållning har kommit.

Och de innehåller fortfarande inte något krav på utevistelse för hästar.

Hur länge får man ha en häst själv?

Text: Annika GrundbergFoto: Adobe StockI de nya reglerna är måttangivelser till stor del borttagna, samtidigt som fokus läggs på hästarnas välfärd och att de mår bra. Det finns till exempel inga angivelser för hur breda stallgångar, dörrar och andra passager i stallet ska vara. Men de ska vara konstruerade på ett sätt så att hästar ska kunna passera utan att komma i fysisk kontakt med andra hästar. Det finns heller inga krav på att hästar måste stå tillsammans med andra hästar. Om skaderisken är stor eller om hästar har hållits ensamma före den 1 mars får de fortsätta att hållas ensamma. – De hästar som i dag hålls ensamma eller ihop med andra djurslag än häst, och som har fått sitt sociala behov tillgodosett, får även fortsättningsvis hållas så. Om det visar sig att hästarna mår dåligt av det, då får de inte hållas på det sättet, förklarar David Slottner som är handläggare på Jordbruksverket.

  Befintliga spiltor får användas Något som har debatterats mycket är spiltornas vara eller icke vara. Från och med den 1 mars får det inte byggas nya spiltor, däremot får man fortsätta att hålla hästar i spiltor som redan finns. Hästar som står i spiltor får inte stå uppstallade mer än sammanlagt 16 timmar per dygn.(Regeringen har sedan tidigare initierat en utredning kring att hålla häst i spilta, den fortgår och väntas vara klar senast den 1 juli 2019.)

Måste man ha bygglov för stall?

 • Vad är en ekonomibyggnad?
 • När krävs det bygglov?
 • När krävs det inte bygglov?
 • Rivning av ekonomibyggnad
 • Anmälningsplikt för andra åtgärder än rivning
 • Hur ska man bedöma om det är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad?
 • Kan en ekonomibyggnad vara till för flera fastigheter?
 • Kan en ekonomibyggnad innehålla övernattningsmöjligheter?
 • Hur stor får ekonomibyggnaden vara?
 • Hur många ekonomibyggnader får byggas?
 • Vilka krav gäller för ekonomibyggnaden?
 • Var får ekonomibyggnaden lokaliseras och placeras?
 • Hur ska ekonomibyggnaden utformas?
 • Vilka andra krav gäller för ekonomibyggnaden?
 • Andra tillstånd kan krävas
 • Relaterad information

Begreppet ekonomibyggnad för jordbruket, skogsbruket eller annan liknande näring är inte definierat i plan-­ och bygglagen, PBL. Fisket räknas till de med jordbruk och skogsbruk besläktade näringar som omfattas av undantaget från bygglovsplikt. Även rennäringen räknas som en sådan annan liknande näring som omfattas av undantaget. Vad som utöver fiske och renskötsel avses med annan likande näring beskrivs inte närmare i lagens förarbeten. Detta får i stället avgöras genom rättspraxis . (jfr prop. 1947:131sid. 166 och MÖD 2016-11-09 mål nr P 2273-16)

I områden som omfattas av detaljplan krävs bygglov för att uppföra, flytta, bygga till eller göra en annan ändring av ekonomibyggnader.

Utanför detaljplanelagt område krävs inte bygglov för att uppföra eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Bygglov behövs inte heller för att bygga till dessa byggnader. Det krävs heller inget bygglov om det i ekonomibyggnaden redan finns en bostad och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en bostad. Detsamma gäller om ekonomibyggnaden innehåller en lokal för handel, hantverk eller industri och det inom den befintliga användningsytan inreds ytterligare en sådan lokal.

Hur många kvadratmeter per häst?

Hejsan!

Jag undrar storleken på hage för en häst exempelvis. Vad ska man utgå ifrån så att säga?? Är det en hektar?

Vad är skillnaden på kallhyra och varmhyra?

När du flyttar in i din lägenhet ser vi till att du har ett elavtal. För att få el till din bostad krävs det två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, som tecknas med det företag som äger elnätet, och som ser till att elen distribueras. Det andra är ett elhandelsavtal med det företag som du köper själva elen av. När en ny hyresgäst flyttar in, meddelar Orustbostäder elnätsleverantören. 

– Beroende på var du bor blir leverantören antingen Ellevio eller Västra Orust Energi. Om du själv inte kontaktar ett elhandelsföretag, kommer de att anvisa dig till antingen GodEl eller BestEl. Men som hyresgäst har du alltid möjlighet att byta, berättar Anders Andersson, förvaltare på Orustbostäder.

Hur många hästar får man ha på 1 hektar?

2020.09.10: Hästhållarna vill att problem med gödselhantering och näringsläckage sköts frivilligt medan forskarna bakom den statliga övergödningsutredningen menar att det också behövs regler för att nå bra resultat.

Hästar. Foto: Livsnorrland/Pixabay.

Hur många hästar får man ha utan tillstånd?

Vid den senaste räkningen fanns det drygt 350 000 hästar i Sverige och många hästägare saknar egen betesmark. För den som behöver fler betande djur för att sköta sina naturbetesmarker kan det alltså finnas stora möjligheter att hyra ut sommarbete till hästar.

Hästar betar närmare marken än nötkreatur och det gäller därför att inte ha ett för högt betestryck för att hålla grässvålen intakt. Hur många hästar man kan hålla per hektar varierar självklart beroende på vilken typ av betesmark det gäller och vilka hästar som ska gå där. Ston med föl, arbetande hästar och unghästar kräver ett frodigare bete än hästar som vilar eller är extremt lättfödda. Problemet för många hästägare är att hitta ett bete med tillräckligt låg tillväxt eftersom många hobbyhästar och ponnyer tenderar att bli alldeles för tjocka under sommaren. I vissa fall kan man klara att ha tre hästar per hektar utslaget under hela säsongen medan det under andra förhållanden behövs upp till 1,5 ha per häst.

Får en häst gå ensam i hagen?

Som jag skrev klarar min häst av att gå själv. Föredrar det till och med framför att gå i stor grupp, som inte passar henne alls. Det visar hon med all tänkbar tydlighet. För just min häst hade det varit ett bättre alternativ att gå ensam än i en stor flock. Hon mår skit om hon ska gå i stor grupp. Vi har försökt i flera år, för hästar "ska" gå i grupp.

Nu går inte min häst själv. Hon går med EN kompis som hon trivs alldeles utmärkt med, och det är FÖRSTÅS det bästa. Men om det är tillåtet att ha häst själv i säg två veckor (den tiden kan man ju, om man har otur, ha en häst stående skadad på djursjukhus), så hade jag ändå varit rädd för att bli anmäld. Inte om kompisen verkligen befann sig på djursjukhus, för det går ju i så fall att bevisa, men om kompisen sålts eller nått. För nog hade någon anmält då.

Är ett stall en ekonomibyggnad?

En förutsättning för att bygga en ekonomibyggnad utan krav på bygglov är att:

 • fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Här kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område.
 • det bedrivs ett aktivt jordbruk på fastigheten.
 • att ekonomibyggnaden är till för jordbrukets behov.

Exempel på ekonomibyggnader är magasin, ladugård och garage för jordbruksmaskiner.

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Vilka regler som gäller för attefallshus till exempel storlek, höjd och placering kan du läsa mer om på sidan Attefallshus, som du hittar i menyn.

Hur stor del av hyran är värme?

I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov bygga fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade attefallshus. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Vilka regler som gäller för attefallshus till exempel storlek, höjd och placering kan du läsa mer om på sidan Attefallshus, som du hittar i menyn.

Kan hyresvärden ändra till kallhyra?

Som vi precis var inne på så är kallhyran för en bostad den del av hyran som man betalar utöver driftkostnaderna för bostaden. Driftkostnaderna är kostar som räknas för el, värme, vatten och andra avgifter, så som sophämtning. Med andra ord är kallhyran den hyra som du betalar för den del av bostaden som inte kan förändras, utan sådant som alltid består det samma för varje månad. 

Vad kallhyran för just din bostad är beror på vilken bostad det gäller och vad som räknas in i hyran, bland annat vad du har att tillgå, vilka ytor som finns och så vidare. Kallhyran kan även variera beroende på om det gäller en lägenhet, en fastighet eller en lokal. Oavsett att dina driftkostnader kan variera månad för månad så kommer kallhyran vara samma.

Får man ha en häst själv?

Börja med att ta dig en ordentlig funderare – har du tid och råd att ta hand om en häst under många år framöver? Fundera även på hur en häst förändrar ditt liv – innan du skaffar dig en. Bra alternativ till att ha egen häst är att bli skötare, medryttare eller fodervärd.

Läs på