:

Måste en ideell förening ha medlemsavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Måste en ideell förening ha medlemsavgift?
 2. Vad kostar en ideell förening?
 3. Måste man ha medlemmar i en ideell förening?
 4. Varför betala medlemsavgift?
 5. Kan man ta ut lön ideell förening?
 6. Hur många medlemmar måste en ideell förening ha?
 7. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 8. Hur ofta betalar man medlemsavgift?
 9. Kan en ideell förening neka medlemskap?
 10. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 11. Får en ideell förening gå med vinst?
 12. Vad händer om man inte betalar en medlemsavgift?
 13. Vad ingår i medlemsavgift?
 14. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 15. Hur många måste man vara i en styrelse ideell förening?

Måste en ideell förening ha medlemsavgift?

Medlemsavgifter och ideella krafter En av de viktigaste inkomster en ideell förening har är medlemsavgiften. Man kan se medlemsavgiften som ett tecken på att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen. Många kommuner ställer detta villkor på ideella föreningar som ansöker om bidrag, dvs. att man tar ut årlig medlemsavgift från sina medlemmar. Man kan använda sig av olika metoder för att få in dessa avgifter. Det vanligaste sättet är att be medlemmen att sätta in medlemsavgiften på föreningens giro. När detta är gjort bör medlemmen få någon typ av intyg över sitt medlemskap, kanske ett medlemskort. Ofta är det kassören som är ansvarig för att registrera nya medlemmar och notera vem som har betalt in sin medlemsavgift. Kontaktuppgifter till föreningens medlemmar ska sedan sammanställas i ett medlemsregister. Läs mer om medlemsregistrets funktion under Verka i förening.

Det ideella engagemang som medlemmar och andra bidrar med i föreningen, är en del av föreningens ekonomiska finansiering. Personerna som verkar oavlönat med att leda, skapa, arrangera, informera, värva osv. är nödvändiga för den ideella föreningens existens. Läs mer under rubriken Ideell och anställd.

Vad kostar en ideell förening?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Måste man ha medlemmar i en ideell förening?

Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av idealistisk, dvs med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad personal eller ha till syfte att syssla med något väldigt lågtstående.En viss sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och är därför skattemässigt gynnade. En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer.

Merparten av de ideella föreningarna är allmännyttiga. Dessa är i princip befriade från inkomstskatt och moms. 

Varför betala medlemsavgift?

Medlemsavgifter och ideella krafter En av de viktigaste inkomster en ideell förening har är medlemsavgiften. Man kan se medlemsavgiften som ett tecken på att medlemmen frivilligt har valt att stödja föreningen. Många kommuner ställer detta villkor på ideella föreningar som ansöker om bidrag, dvs. att man tar ut årlig medlemsavgift från sina medlemmar. Man kan använda sig av olika metoder för att få in dessa avgifter. Det vanligaste sättet är att be medlemmen att sätta in medlemsavgiften på föreningens giro. När detta är gjort bör medlemmen få någon typ av intyg över sitt medlemskap, kanske ett medlemskort. Ofta är det kassören som är ansvarig för att registrera nya medlemmar och notera vem som har betalt in sin medlemsavgift. Kontaktuppgifter till föreningens medlemmar ska sedan sammanställas i ett medlemsregister. Läs mer om medlemsregistrets funktion under Verka i förening.

Det ideella engagemang som medlemmar och andra bidrar med i föreningen, är en del av föreningens ekonomiska finansiering. Personerna som verkar oavlönat med att leda, skapa, arrangera, informera, värva osv. är nödvändiga för den ideella föreningens existens. Läs mer under rubriken Ideell och anställd.

Kan man ta ut lön ideell förening?

En ekonomisk förening bildas av minst tre personer som blir medlemmar i föreningen. Medlemmarna kan vara fysiska eller juridiska personer. Det ekonomiska ansvaret är begränsat till insatt kapital, som kan vara från 1 krona och uppåt.

En ekonomisk förening är en egen juridisk person med eget organisationsnummer och ska

 • vara registrerad hos Bolagsverket för att anses vara bildad
 • ha revisor, men det måste inte vara en kvalificerad revisor, det vill säga auktoriserad eller godkänd
 • upprätta en årsredovisning varje år.

Hur många medlemmar måste en ideell förening ha?

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

För ekonomiska föreningar finns det en lag som kallas Föreningslagen. Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Det är delvis ändamålsbeskrivningen i stadgarna men även verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell.

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Hur ofta betalar man medlemsavgift?

Du kan själv välja hur du vill betala din medlemsavgift. Vi har fyra olika betalsätt. Men vi rekommenderar autogiro, som är smidigt för dig och bra för miljön. All betalning sker månadsvis.

Enklast är att betala via autogiro. Med autogiro slipper du hålla reda på fakturor. Istället dras pengarna automatiskt från ditt konto. Du kan när som helst säga upp autogirot. Du skaffar autogiro på två minuter via din internetbank. Så betalar du medlemsavgiften med autogiro.

Kan en ideell förening neka medlemskap?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

Ideella föreningar regleras inte i någon särskild lag. Istället är det föreningens stadgar samt praxis som avgör vad som gäller.

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.  

Ideella föreningar regleras inte i någon särskild lag. Istället är det föreningens stadgar samt praxis som avgör vad som gäller.

Får en ideell förening gå med vinst?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.

Vad händer om man inte betalar en medlemsavgift?

Om du har svårt att betala din avgift i tid kan du höra av dig till oss så hjälper vi till med en avbetalningsplan.Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Vad ingår i medlemsavgift?

Vad kostar det att vara med i facket? Det beror på vilken inkomst du har. Använd räknaren för att se ungefär vad din fackavgift blir till Vision. Är du under 30 år har du lägre medlemsavgift, och om du studerar är medlemskapet gratis under hela studietiden.

Vad ditt medlemskap kostar beror på vad du tjänar. Fackavgiften kan också variera beroende på om du är medlem i en lokal avdelning eller klubb.

Använd räknaren här nedanför för att se vad din avgift skulle bli preliminärt.

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

Det är styrelsen som har ansvar att kalla till årsmöte. Hur detta ska gå till regleras i stadgarna. Det är också styrelsen som har ansvar att planera och samordna ett årsmöte. Medlemmarna ska känna till hur de kan skriva motioner till årsmötet. En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet.

Styrelsen har också möjlighet att komma med förslag på frågor som ska upp till beslut av årsmötet. De kallas propositioner. Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna.

Hur många måste man vara i en styrelse ideell förening?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om ideella föreningar