:

Vad kostar rivning per kvm?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar rivning per kvm?
 2. Hur mycket kostar rivning?
 3. Vad kostar det att riva en fastighet?
 4. Vad river man normalt bort först?
 5. Vad kostar det att riva en byggnad?
 6. Vad kostar det att renovera 100 kvm?
 7. Får man riva ett hus själv?
 8. Hur mycket kostar det att riva en stuga?
 9. Vad kostar det att riva ett hus 2023?
 10. Kan man riva ett hus själv?
 11. Hur mycket kostar det att riva ner en vägg?
 12. Vad är dyrast att renovera?
 13. Vad kostar det att bygga 80 kvm hus?
 14. Hur mycket kostar ett rivningslov?
 15. Vad kostar det att riva ett mindre hus?

Vad kostar rivning per kvm?

Vissa hus får faktiskt inte rivas. I folkmun kallas det K-märkta byggnader vilket egentligen betyder att huset omfattas av någon typ av kulturhistoriskt skydd.

Det starkaste skyddet kallas för byggminnesförklaring. De byggnader som omfattas av detta starka skydd finns listade i Riksantikvarieämbetets databas ”Bebyggelseregistret”. Ett mer vanligt kulturhistoriskt skydd är Q-märkning vilket inte heller får rivas. Du kan ta reda på om ett hus är Q-märkt genom detaljplanen.

Även byggnader som inte har någon K-märkning kan vara skyddade från att rivas, det kan till exempel gälla hus som står under ett kulturmiljöprogram.  

Om du vill riva ett hus som står på en tomt inom ett detaljplanelagt område behöver du ansöka om rivningslov. Du kan också behöva rivningslov för att ta ner ett hus i ett område som omfattas av områdesbestämmelser.

Står huset inte på ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser behöver du aldrig ett rivningslov. Du behöver inte heller rivningslov om du ska riva byggnader som man får bygga utan bygglov, som till exempel en friggebod.

Även om ditt rivningsprojekt inte behöver rivningslov så behöver du ofta göra en anmälan om rivning till kommunens byggnadsnämnd. Kontakta dem för att kontrollera vad som gäller för ditt specifika projekt.

Hur mycket kostar rivning?

Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Vad kostar det att riva en kärnkraftsreaktor och hur ska man gå tillväga? Det beskrivs i de rivningsstudier som nu tagits fram för respektive anläggning. Studierna har gjorts av SKB och kärnkraftsbolagen gemensamt.

Vad kostar det att riva en fastighet?

För att riva ett hus krävs ofta ett rivningslov, det beror på om ditt hus finns inom ett så kallat detaljplanerat område. I städer med tätare bebyggelse finns det bestämt i en detaljplan vad marken ska användas till och vad som får byggas där. Du behöver därför kolla upp i första hand om det är möjligt att både riva och bygga hur som helst.

Vad river man normalt bort först?

Alla på bygget vet hur noga det är med bygglov, ritningar, kvalitetsansvarig och besiktning vid ett nybygge. Men frågan är hur det ser ut när ett hus ska rivas. Här har du svaret.

Att slå ner hela byggnaden på en gång är inget att rekommendera. Foto: Mostphotos

Vad kostar det att riva en byggnad?

Beroende på om ditt hus ligger i ett detaljplanerat område kan du behöva ett rivningstillstånd. En detaljplan bestämmer vad marken får användas till och vilka byggnader som får uppföras på den. Kontorollera därför först om det är möjligt att riva samt bygga hus.

Det är viktigt att stänga av gas, vatten, värme och el innan du börjar. Dessutom måste en kompetent person ta hand om rör, elektriska ledningar och uttag. Kostnaderna för att riva ditt hus måste inkludera kompetenta rörmokare och elektriker samt en arkitekt eller ingenjör.

Dessutom kräver många kommuner att avlopps- och vattensystemet kopplas bort innan rivningen påbörjas.

Om du tänker riva en del av huset själv behöver du ha följande säkerhetsutrustning: mask, handskar, hjälm, stege och belysning.

Vad kostar det att renovera 100 kvm?

I genomsnitt kostar det omkring 12,000 kronor per kvadratmeter att renovera en bostad. Det betyder alltså att en renovering av ett hem på 100 kvadrat vanligtvis kostar mer än 700,000 kronor, men när det kommer till renoveringsprojekt varierar prislappen stort. Om förutsättningarna är de rätta kan en bostad renoveras för så lite som 7000 kr per kvadratmeter, samtidigt som det också kan kosta så mycket som upp mot 20,000 kronor kvadratmetern. Om din målsättning är att renovera 100 kvadratmeter för mindre än 700,000 kronor behöver du göra ditt yttersta för att hålla utgifterna nere i varje steg av projektet. En prislapp på den här nivån förutsätter följande:

 • Att du endast gör en interiör renovering
 • Du har inte fler än ett badrum och ett kök som ska renoveras
 • Att du inte gör några ändringar i bärande konstruktion
 • Du väljer kostnadseffektiva lösningar och väljer entreprenör utifrån pris
 • Renoveringen omfattar endast mycket begränsade ändringar i planlösning
 • Projektet kräver inte att du behöver söka bygglov hos kommunen
 • Du får ett fördelaktigt pris på parkett, kök och badrum
 • Bostaden är lättillgänglig för entreprenören

När det gäller tillgängligheten så bör man vara medveten om att totalsumman kan bli högre om man bor i city, på grund av trängselavgifter, parkeringskostnader och liknande. Det kan också vara en fördyrande faktor om man bor högt upp i ett flervåningshus och materialet därmed behöver transporteras flera våningar upp.

Får man riva ett hus själv?

När du ska riva ett hus eller en del av din byggnad kommer det uppstå byggnadsavfall på tomten. Detta avfall måste forslas bort. En byggfirma som anlitas med en rivningsrobot brukar vanligtvis stå för en del eller hela delar av avfallet själva och det ingår då i priset när huset rivs. Det är byggherren som bär huvudansvaret för att detta sker. Om du dock ska riva huset själv så måste du se till att forsla bort det på egen hand. Detta kräver en del planering.

Ett bra första tips är att försöka beräkna mängden avfall samt vilket material det huvudsakligen rör sig om. Olika material och komponenter måste kastas på vissa ställen för att kunna återvinnas men också för att inte åsamka skada. Du får absolut inte blanda avfall då de tillsammans kan orsaka ännu större problem. Sortera gärna redan på plats genom att skaffa stora sopsäckar och containrar som är anpassade till just byggavfall. Då slipper du stå och kolla igenom allt vid sorteringsplatsen där du ofta är stressad. Har du en bil som kan transportera allt avfall sedan? Stora containrar är ingenting du tar på det lilla bilflaket, om man säger så. Även om du river själv kanske det vore en idé om någon annan forslade bort avfallet om du inte har fordon som kan göra det förstås.

Hur mycket kostar det att riva en stuga?

Beroende på om ditt hus ligger i ett detaljplanerat område kan du behöva ett rivningstillstånd. En detaljplan bestämmer vad marken får användas till och vilka byggnader som får uppföras på den. Kontorollera därför först om det är möjligt att riva samt bygga hus.

Det är viktigt att stänga av gas, vatten, värme och el innan du börjar. Dessutom måste en kompetent person ta hand om rör, elektriska ledningar och uttag. Kostnaderna för att riva ditt hus måste inkludera kompetenta rörmokare och elektriker samt en arkitekt eller ingenjör.

Dessutom kräver många kommuner att avlopps- och vattensystemet kopplas bort innan rivningen påbörjas.

Om du tänker riva en del av huset själv behöver du ha följande säkerhetsutrustning: mask, handskar, hjälm, stege och belysning.

Vad kostar det att riva ett hus 2023?

För att riva ett hus krävs ofta ett rivningslov, det beror på om ditt hus finns inom ett så kallat detaljplanerat område. I städer med tätare bebyggelse finns det bestämt i en detaljplan vad marken ska användas till och vad som får byggas där. Du behöver därför kolla upp i första hand om det är möjligt att både riva och bygga hur som helst.

Kan man riva ett hus själv?

Förr i tiden kunde man bara plocka upp släggan och börja riva. Väggarna var tunnare och lättare att slå ner. Idag krävs dock rivningslov (dock inte alltid) innan man själv kan påbörja arbetet och arbetet måste skötas på ett säkert sätt. Med det sagt är inte den ena rivningen lik den andra. Att riva ner en friggebod på tomten är inte detsamma som att riva ett köpcentrum i Stockholm. Att riva själv kräver kunskap, rätt verktyg och tillstånd. Om du bara ska riva sommarstugan så krävs det att du hör av dig till kommunen och ber om lov, och att du ser till att rensa avfallet så att inte miljöskadligt material är kvar. Det kan också vara bra att tänka på att använda skyddsmask så att du inte får i dig damm.

Om du däremot ska riva större hus så är det ingen bra idé att göra det själv. Då är det klokt att ta in rivare, eller rivningsfirmor. Det kan vara lite dyrt men ofta är arbetet smidigt och det går undan. Firman ansvarar för att avfallet avlägsnas. Det bästa du kan göra är att tala med en rivningsfirma och be om en offert. Du kan till exempel själv frakta avfallet så att det blir billigare. Det kan också vara bra att begära flera offerter från flera firmor för att se vad som passar dig. Se till dock att om du väljer en aktör så att dom verkligen utför hela arbetet, om det är vad du betalar för. Det är inte roligt att betala för att ett fullt arbete och så visar det sig att frakt av rester inte ingår. Då blir det ändå massa jobb för dig. Be därför firmorna om en tydlig redovisning över vad dom utför i arbetet.

Hur mycket kostar det att riva ner en vägg?

Välkommen till forumet!

Det beror på så väldigt mycket, vad det är för material i de gamla väggarna, ev. dörr, vad ska göras med golven, behöver taken spacklas, finns det el någonstans i väggarna osv. Du bör be om offerter från några byggfirmor och de kommer antagligen på besök för att se med egna ögon samt prata med dig under minst ett kvart. Jag tror inte du kan skriva ner all den informationen i forumet.

Vad är dyrast att renovera?

Vissa renoverar köket för 50 000 kronor. Andra lägger miljonbelopp. Generellt används siffran 10 000–15 000 kronor per kvadratmeter, men det är så klart alltid din budget som styr hur mycket din köksrenovering får kosta.

Ju mer du kan göra själv, desto billigare blir det. Men att renovera köket medför alltid kostnader av olika slag. Här är de vanligaste:

Vad kostar det att bygga 80 kvm hus?

Vissa renoverar köket för 50 000 kronor. Andra lägger miljonbelopp. Generellt används siffran 10 000–15 000 kronor per kvadratmeter, men det är så klart alltid din budget som styr hur mycket din köksrenovering får kosta.

Ju mer du kan göra själv, desto billigare blir det. Men att renovera köket medför alltid kostnader av olika slag. Här är de vanligaste:

Hur mycket kostar ett rivningslov?

Om du vill riva en byggnad eller delar av en byggnad inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om rivningslov.

Rivningslov behövs även utanför planlagt område om det finns bestämmelser om detta i kommunens områdesbestämmelser. Om det inte finns några områdesbestämmelser behöver du endast gör en anmälan. Kravet på anmälan gäller inte om det är en komplementbyggnad du ska riva, till exempel ett garage eller en carport.

Om det är en byggnad eller del av en byggnad som inte kräver bygglov för att få byggas, exempelvis altantak eller friggebodar, behöver du oftast inte ansöka om rivningslov. Undantag är om det finns bestämmelser i detaljplanen eller i områdesbestämmelser att rivningslov krävs. I så fall måste du ansöka om det.

Om din fastighet har kulturvärden eller ligger i ett område med höga kulturvärden finns speciella bestämmelser för vad du får bygga och vilka förändringar du får göra.

I webbkartan kan du söka på din adress och se om det finns några kulturvärden för din fastighet eller ditt område.

Vad kostar det att riva ett mindre hus?

Rivning är processen att riva, eller förstöra, en konstruktion. Orsakerna till rivning kan vara många, men oftast är det nödvändigt för att bereda plats för nybyggnation.

Ibland är en byggnad så gammal eller i så dåligt skick att det inte är säkert att behålla den och rivning är det enda alternativet. I andra fall kan en ändrad markanvändning göra det nödvändigt att ta bort en befintlig byggnad. Om en fastighet till exempel ska utvecklas till en parkeringsplats måste alla byggnader på platsen först rivas. Oavsett orsaken är rivning ofta ett nödvändigt steg i byggprocessen.

Det finns ett antal faktorer som påverkar kostnaden för att riva ett hus. Den första är husets läge. Om huset ligger i ett stadsområde kommer rivningen sannolikt att bli dyrare på grund av behovet av att följa stadens bestämmelser och undvika att skada omgivande fastigheter. Den andra faktorn är de material som huset är byggt av.

De flesta rivningsentreprenörer betalt per kvadratmeter, så det är viktigt att få en exakt mätning av din fastighet. Din slutkostnad beror också på om processen är manuell eller kräver tung utrustning. Och slutligen, tänk på att lokala bestämmelser också kan påverka kostnaden för ditt projekt. Med dessa överväganden i åtanke kan du börja få en mer exakt uppskattning av kostnaden för ditt rivningsprojekt.