:

Var kan man hitta Adoptionshandlingar?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man hitta Adoptionshandlingar?
 2. Hur hittar jag mina biologiska föräldrar?
 3. Kan man ärva om man är Bortadopterad?
 4. Är du adopterad?
 5. Hur kan man ta reda på om man har ett syskon som är bort adopterad?
 6. Kan man överklaga en adoption?
 7. Kan ett barn ha två biologiska pappor?
 8. Vad hände med Lilla Hjärtats biologiska mamma?
 9. Vill inte att särkullbarn ska ärva?
 10. Kan särkullbarn ärva allt?
 11. Är man svensk om man är adopterad?
 12. Kan man bli adopterad i vuxen ålder?
 13. Kan man ärva sina syskon?
 14. Kan syskon ärva varandra?
 15. Kan min styvpappa adoptera mig?

Var kan man hitta Adoptionshandlingar?

Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Hur hittar jag mina biologiska föräldrar?

När Dan var sju veckor gammal adopterades han från huvudstaden Santiago i Chile och fick komma till Sverige, där han sedan växte upp tillsammans med sin adoptivfamilj. När hans adoptivmamma hastigt gick bort 2010 fick han en längtan att söka upp sina rötter. Dan reste till Santiago tillsammans med Hans Fahlén i Spårlöst för att söka efter sin biologiska mamma och syster.

- Innan min adoptivmamma gick bort så sa hon ofta att det skulle vara roligt att få reda på mer om min bakgrund. Jag hade kollat lite på Facebook, men inte hittat något. När hon hastigt gick bort hösten 2010 så kände jag att ”livet är ju inte så himla långt, man bör ta tag i detta medan man kan”.

Kan man ärva om man är Bortadopterad?

När Dan var sju veckor gammal adopterades han från huvudstaden Santiago i Chile och fick komma till Sverige, där han sedan växte upp tillsammans med sin adoptivfamilj. När hans adoptivmamma hastigt gick bort 2010 fick han en längtan att söka upp sina rötter. Dan reste till Santiago tillsammans med Hans Fahlén i Spårlöst för att söka efter sin biologiska mamma och syster.

- Innan min adoptivmamma gick bort så sa hon ofta att det skulle vara roligt att få reda på mer om min bakgrund. Jag hade kollat lite på Facebook, men inte hittat något. När hon hastigt gick bort hösten 2010 så kände jag att ”livet är ju inte så himla långt, man bör ta tag i detta medan man kan”.

Är du adopterad?

Du kanske funderar över varför du blev adopterad. Eller undrar hur adoptionen gick till. Du kan undra varför du ser ut som du gör, och om du är lik andra i din genetiska familj.

Kanske tänker du ibland på hur det skulle vara om du inte var adopterad. Det är olika hur mycket det påverkar någon att vara adopterad. En del tänker nästan aldrig på det, andra tänker mycket på det.

Enligt barnkonventionen och svensk lag har du som är adopterad rätt att få veta vilka dina genetiska föräldrar är. Om det går att ta reda på. Här är några förslag på hur du kan göra för att få veta mer:

 • Du kan fråga de föräldrar du bor med vad de vet om adoptionen.
 • Du kan få information om adoptionen från socialtjänsten i den kommun där du bor. Fråga dem vilken sorts stöd och råd som du kan få av dem.
 • Du kan kontakta Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Mfof för att få råd och information.

Hur kan man ta reda på om man har ett syskon som är bort adopterad?

×Sorry to interrupt

This page has an error. You might just need to refresh it. [LWC component's @wire target property or method threw an error during value provisioning. Original error: [Cannot read properties of undefined (reading 'controllerValues')]] Failing descriptor: {markup://afl:afl_ArticleThumbVote}

Kan man överklaga en adoption?

Ett barn som bor i ett land utanför EU som har adopterats eller ska adopteras kan behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall blir barnet svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd.

För att barnet ska få uppehållstillstånd krävs att du som adopterar har rätt att vistas i Sverige, är medborgare i Sverige eller i ett annat nordiskt land. Barnet du adopterar ska vara ogift. Adoptionen måste också gälla i Sverige genom

 • lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller
 • lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller
 • lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
 • Föräldrabalk (1949:381)
 • Socialtjänstlag (2001:453).

Lag om adoption i internationella situationer började gälla 1 september 2018. Genom lagen slutade samtidigt lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption att gälla. Den gamla lagen tillämpas fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats innan den nya lagen började gälla.

Kan ett barn ha två biologiska pappor?

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Vad hände med Lilla Hjärtats biologiska mamma?

Esmeraldas mamma döms till åtta års fängelse. Åklagare Helene Gestrin säger att flickan aldrig kan få en riktig upprättelse. Foto: Lina Hedmark, Christian Ströberg/Sveriges Radio

Lilla Hjärtat

Vill inte att särkullbarn ska ärva?

Ärv­da­bal­ken är lagen som styr över arvs­frå­gor. Sär­kull­barn har rätt att få sitt arv direkt när deras för­äl­der går bort. Ge­men­sam­ma barn ärver också, men de får arvet först när båda för­äld­rar­na av­li­dit.

De ge­men­sam­ma bar­nens andel går till den ef­ter­le­van­de maken och sedan när båda ma­kar­na gått bort får ge­men­sam­ma barn sitt arv.

Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken inte ef­tersom arvet direkt går till sär­kull­bar­nen. Om man vill att den ef­ter­le­van­de maken ska ärva måste man skriva ett tes­ta­men­te.

Sär­kull­barn har rätt till lika mycket arv som ge­men­sam­ma barn. Det går inte att göra barn arv­lö­sa och alla barn har rätt till minst sin lag­lott.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te är det möj­ligt att ge mera arv till vissa barn och endast lag­lott till andra barn.

Om du inte skri­vit ett tes­ta­men­te och har fyra barn har de alla rätt till ¼ var. Det har ingen be­ty­del­se om det är ge­men­sam­ma barn eller sär­kull­barn.

Nedan hittar du tre ex­em­pel på hur arvet för­de­las när det gäller sär­kull­barn och ge­men­sam­ma barn.

Kan särkullbarn ärva allt?

Särkullbarn kallas de barn som bara den ena maken i ett äktenskap är förälder till. Med andra ord – den efterlevande makens styvbarn. Särkullbarnet är bröstarvinge till sin biologiska förälder. Viktigt att veta är att det finns vissa juridiska skillnader när det kommer till särkullbarn och arv.

 • Det är skillnad på barn och barn. Den stora skillnaden mellan särkullbarn och gemensamma barn, är att särkullbarnen kan begära att få ut sitt arv direkt när deras biologiska förälder går bort.
 • Skriv alltid testamente om någon av er har särkullbarn. Utan ett testamente ärver nämligen särkullbarnet allt efter sin förälder. Med ett testamente kan föräldern till särkullbarnet istället bestämma att efterlevande maken ska ärva delar av vad föräldern lämnar efter sig.
 • Be särkullbarnet att vänta på sitt arv. Man kan i ett testamente be ett särkullbarn att vänta med att få sitt arv, tills dess att även den efterlevande partnern också har gått bort. Detta är dock helt frivilligt för särkullbarnet.
 • Ta bort rätten till efterarv. I ett testamente kan man även bestämma att om särkullbarnet tar ut sin laglott direkt, så har hon eller han inget rätt till efterarvet. Detta kan motivera särkullbarnet till att inte kräva sitt arv direkt.
 • Man kan lösa ut ett särkullbarn. I de flesta fall har särkullbarnet rätt till själva värdet på tillgångarna, inte exempelvis den avlidne förälderns andel i ett landställe. Om den kvarlevande partner har ekonomin att lösa ut särkullbarnets laglott, kan detta innebära att partnern inte behöver sälja det gemensamma landstället.
 • Teckna en livförsäkring. Ett annat vedertaget tips är att ni tecknar varsin livförsäkring. Då kan den efterlevande partnern ersätta särkullbarnet med försäkringspengarna, om särkullbarnet kräver sin laglott.

Är man svensk om man är adopterad?

Ett barn som bor i ett land utanför EU som har adopterats eller ska adopteras kan behöva ett uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. I vissa fall blir barnet svensk medborgare genom adoptionen. Då behöver barnet inget uppehållstillstånd.

För att barnet ska få uppehållstillstånd krävs att du som adopterar har rätt att vistas i Sverige, är medborgare i Sverige eller i ett annat nordiskt land. Barnet du adopterar ska vara ogift. Adoptionen måste också gälla i Sverige genom

 • lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer eller
 • lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haag-konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner eller
 • lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling
 • Föräldrabalk (1949:381)
 • Socialtjänstlag (2001:453).

Lag om adoption i internationella situationer började gälla 1 september 2018. Genom lagen slutade samtidigt lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption att gälla. Den gamla lagen tillämpas fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats innan den nya lagen började gälla.

Kan man bli adopterad i vuxen ålder?

Vuxenadoption är relativt ovanligt, men kan vara ack så viktigt. Det finns många känslomässiga argument – men också juridiska argument – till att adoptera en vuxen. Läs mer om hur det fungerar.

Behöver ni hjälp? Ta kontakt med oss. Vi har lyckats med flertalet vuxenadoptioner. 

Kan man ärva sina syskon?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan syskon ärva varandra?

Juridik vid dödsfall

Vem ärver mej när jag dör, jag har 3 stycken halvsystrar en med biologiska far och två med min biologiska mor var av en syster adopterades bort när hon var liten.

Kan min styvpappa adoptera mig?

Ett barn får bara adopteras om det bedöms vara lämpligt efter omständigheterna. Barnets bästa ska ges störst betydelse.

Vid bedömning om en adoption är lämplig tas hänsyn till om barnet har behov av adoption och om den som söker är lämplig. Barnets åsikter kring adoptionen har mer betydelse ju äldre och mognare barnet är. Ett barn som har fyllt 12 år får som huvudregel bara adopteras om hen samtycker till adoptionen. Vid adoption ger tingsrätten socialnämnden i kommunen i uppdrag att göra en adoptionsutredning.

En adoption får inte ske mot betalning. Därför får inte en adoption godkännas om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller avtalats om bidrag till barnets underhåll.

Enligt svensk lag får du som har fyllt 18 år adoptera. Makar och sambor måste som huvudregel adoptera gemensamt. En make eller sambo kan däremot få adoptera den andre makens eller sambons barn. Du som är ensamstående kan adoptera på egen hand.