:

Hur ska jag bokföra avkastningsskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska jag bokföra avkastningsskatt?
 2. Är avkastningsskatten avdragsgill?
 3. Vad är en avkastningsskatt?
 4. Hur stor är avkastningsskatten på en kapitalförsäkring?
 5. När dras avkastningsskatten?
 6. Hur bokförs avkastningsskatt på kapitalförsäkring?
 7. Vad är underlag för avkastningsskatt?
 8. Hur bokföra avkastningsskatt kapitalförsäkring?
 9. När dras avkastningsskatt kapitalförsäkring?
 10. Vem betalar avkastningsskatt?
 11. Vem betalar avkastningsskatt på kapitalförsäkring?
 12. Är avkastningsskatt på kapitalförsäkring avdragsgill?
 13. När betalar man avkastningsskatt?
 14. Varför avkastningsskatt?
 15. Vem ska betala avkastningsskatt?

Hur ska jag bokföra avkastningsskatt?

För en arbetsgivare som har gjort en avsättning i balansräkningen är kapitalunderlaget avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret för sådana pensionsutfästelser som arbetsgivaren har haft avdragsrätt för vid inkomstbeskattningen.

Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret som ligger närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

Är avkastningsskatten avdragsgill?

Beräkningsbilaga BAV Avkastningsskatt finns under menyn Deklaration|Beräkningsbilagor.

Följ anvisningarna från punkt A till punkt C för en korrekt ifylld bilaga av din avkastningsskatt

Vad är en avkastningsskatt?

SFS nr: 1990:661 Departement/myndighet: Finansdepartementet S1 Utfärdad: 1990-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1764 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Till staten skall betalas avkastningsskatt enligt denna lag.

Hur stor är avkastningsskatten på en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring fungerar som förvaringsplats för olika typer av sparprodukter, till exempel fonder och aktier. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar - fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Kapitalförsäkringar har ofta en viss bindningstid. När du tar ut pengarna kan du välja en utbetalningsplan så att ditt kapital betalas ut under ett visst antal månader eller år. Du kan utse en förmånstagare som får pengarna från ett visst datum, eller när du avlider. Du betalar skatt löpande varje år. Skatten beräknas på värdet av de tillgångar du har i försäkringen.

När dras avkastningsskatten?

Avkastningsskatt är en skatt på försäkring såsom pensionsförsäkringar, kapitalpension och kapitalförsäkringar. Avkastningsskatt blir det även på utländska kapitalförsäkringar med avräkning för den skatt som betalats i utlandet. Underlaget för skatten beräknas i två steg. Först beräknas ett kapitalunderlag och därefter ett skatteunderlag. Så här skriver skatteverket om detta. Hur mycket du kommer att betala i avkastningsskatt beror på:

Hur bokförs avkastningsskatt på kapitalförsäkring?

För en arbetsgivare som har gjort en avsättning i balansräkningen är kapitalunderlaget avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret för sådana pensionsutfästelser som arbetsgivaren har haft avdragsrätt för vid inkomstbeskattningen.

Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret som ligger närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

Vad är underlag för avkastningsskatt?

I en kapitalförsäkring betalar man en årlig avkastningsskatt, vilket gör att pengarna är skattade och klara vid uttag. Du kan göra skattefria omplaceringar mellan fonder och värdepapper och du slipper deklarera för affärerna.

Hur mycket du kommer att betala i avkastningsskatt beror på

Hur bokföra avkastningsskatt kapitalförsäkring?

Svensk kapitalförsäkring hos exempelvis Avanza har avkastningsskatt som dras direkt från ditt konto och betalas till Skatteverket. Avgifter inom kapitalförsäkringen minskar värdet på försäkringen och är inte avdragsgilla. Avanza är skattskyldig för avkastningsskatten och tar ut en avgift för det. Utländska kapitalförsäkringar kräver att du själv tar upp avkastningsskatten i deklarationen och får avdrag för den.

Kapitalvinst och kapitalförlust ska inte tas upp i deklarationen. Därmed är vinst skattefri och förlust inte avdragsgill.

När dras avkastningsskatt kapitalförsäkring?

Om du har en svensk kapitalförsäkring, ska det försäkringsbolag du har avtal med betala avkastningsskatt för din försäkring.

Du ska inte själv ange något i din inkomstdeklaration. Försäkringsbolaget sköter skatteinbetalningen, och tar ut motsvarande belopp av dig genom det försäkringsavtal du tecknat.

Vem betalar avkastningsskatt?

För en arbetsgivare som har gjort en avsättning i balansräkningen är kapitalunderlaget avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret för sådana pensionsutfästelser som arbetsgivaren har haft avdragsrätt för vid inkomstbeskattningen.

Skatteunderlaget beräknas genom att multiplicera kapitalunderlaget med den genomsnittliga statslåneräntan för kalenderåret som ligger närmast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt till helt hundratal kronor.

Skatteunderlaget ska som lägst ska beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att om den genomsnittliga statslåneräntan är lägre än 0,5 procent ska skatteunderlaget i stället beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Den genomsnittliga statslåneräntan 2021 var 0,16 procent. Eftersom den genomsnittliga statslåneräntan var lägre än 0,5 procent ska golvet 0,5 procent användas.

Vem betalar avkastningsskatt på kapitalförsäkring?

I en kapitalförsäkring betalar man en årlig avkastningsskatt, vilket gör att pengarna är skattade och klara vid uttag. Du kan göra skattefria omplaceringar mellan fonder och värdepapper och du slipper deklarera för affärerna.

Hur mycket du kommer att betala i avkastningsskatt beror på

Är avkastningsskatt på kapitalförsäkring avdragsgill?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

När betalar man avkastningsskatt?

Det är en schablonbeskattning där skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar ditt försäkringskapital med föregående års genomsnittliga statslåneränta enligt lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, dock lägst 0,5 procent.

För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget. Den genomsnittliga statslåneräntan för 2022 var 1,46 procent och avkastningsskatten 2023 är då 0,219 procent (= 0,0146 x 0,15).

Varför avkastningsskatt?

Avkastningsskatt är en årlig skatt som dras från ditt pensionskapital.

Vi, liksom andra försäkringsbolag, betalar avkastningsskatt till staten varje år. Den beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Vem ska betala avkastningsskatt?

SFS nr: 1990:661 Departement/myndighet: Finansdepartementet S1 Utfärdad: 1990-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1764 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Till staten skall betalas avkastningsskatt enligt denna lag.