:

Hur räkna ut din pension?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räkna ut din pension?
 2. Hur mycket av lönen sätts av till pension?
 3. Vilken Skattetabell när man är pensionär?
 4. Är det skatt på pension?
 5. Hur mycket är allmän pension per månad?
 6. Hur stor del av skatten går till pension?
 7. Hur många tjänar över 60000 i månaden?
 8. Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?
 9. Hur mycket skatt betalar du som pensionär?
 10. Vad får jag ut efter skatt 2023?
 11. Hur mycket ska man betala i skatt?
 12. Hur mycket höjs pensionen med 2023?
 13. Hur mycket ska man spara i månaden till pensionen?
 14. Är en lön på 40000 bra?
 15. När räknas man som höginkomsttagare 2023?

Hur räkna ut din pension?

I samband med att du börjar arbeta så får du även pensions­avsättningar från staten. Det är också inkomsten du får från ditt arbete som lägger den största grunden för din framtida pension. Utöver lönen finns det även mängder av andra faktorer som påverkar din pension och hur stor den till slut blir.

 • Hur tidigt du börjar jobba – 18,5 procent av din pensions­grundande inkomst (upp till  8,07 inkomst­basbelopp*) avsätts årligen till din pension. I din pensions­grundande inkomst ingår bland annat lön, föräldrapenning och studiebidrag. Ju tidigare du börjar arbeta desto tidigare börjar du tjäna in till din pension. Den allmänna pensions­avsättningen görs nämligen till alla oavsett ålder som har en årsinkomst på cirka 21 000 kronor. Pensions­kapitalet du tjänar in tidigt i livet har också möjlighet att ge högre avkastning då dessa förvaltas under längre tid. 
 • Din lön påverkar pensionen – att börja arbeta tidigt i livet är viktigt, men även lönenivån har en stor påverkan på din pension. Hög lön innebär en högre pensions­avsättning – både till den allmänna pensionen och till tjänste­pensionen, om du har en sådan. En högre lön kan också innebära att du får bättre möjligheter till ett större privat pensions­sparande, vilket kan vara viktigt om du har stora mål och planer för livet som pensionär. 
 • Hur mycket av lönen sätts av till pension?

  Tabellen visar hur mycket som årligen betalas in till Avtals­pension SAF-LO, beroende på din månadslön. Foras förmedlings­avgift på 1,5 procent är avdragen från den årliga pensions­premien.

  Vilken Skattetabell när man är pensionär?

  Det är du själv som ansvarar för att tillräckligt mycket skatt dras på din totala inkomst. Ju fler utbetalare du har, desto större är risken för att det totala skatteavdraget blir för lågt. Vi förklarar hur det fungerar och ger dig tips för att undvika kvarskatt.

  Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att göra ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun. Om du samtidigt tar ut tjänstepension dras endast 30 procent på dina tjänstepensioner.

  Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.  

  Från det år du fyller 67 år är du berättigad till ett förhöjt grundavdrag vilket innebär att du betalar lägre skatt på din pension. Det året flyttas du som har pension från kolumn 6 till kolumn 2 i skattetabellen. Oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut från 67 år så får du ett lägre skatteavdrag. 

  • Från 2023  kommer de som är födda 1957-1958 att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 67 år.
  • Från 2026 ändras dessa regler igen vilket innebär att de som är födda från och med 1959 kommer att bli beskattade enligt kolumn 2 från och med januari det år de fyller 68 år. Observera att det finns förslag om att denna ålder ska sänkas till 67 år för födda 1959. 

  Är det skatt på pension?

  Skatteverket har en bra beräkningssnurra där det går att räkna ut vad just din skatt blir. 

  Obs! Tänk på att Skatteverkets tabeller gäller i dag. Skatteuttaget kan vara annorlunda den dag du går i pension.

  Skriv in ditt födelseår, vilken kommunal skatt du har där du bor (titta på din senaste deklaration) och vilken pension du förväntas få, räknat på helår. Tänk på att det är viktigt att skriva in summan i rätt kolumn eftersom lön och pension beskattas olika. Vill du veta vilken skatt som gäller i din kommun, kolla skatten där du bor.

  Din ålder spelar roll för hur stor skatten på pensionen blir. För pensioner som du tar ut före det år du fyller 66 år är skatten högre än när du blir äldre. Skälet är att grundavdragen är olika. År 2023 är det personer som är födda 1956 och tidigare som omfattas av den lägre skatten. Om du fortsätter att arbeta så sänks din skatt från det år du fyller 66 år. Är du född 1957 gäller särskilda regler. Läs mer om dem här: 

  Hur mycket är allmän pension per månad?

  Livslängdsantagande är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss åldersgrupp beräknas leva. Det används bland annat för att beräkna storleken på din pension.

  Livslängdsantaganden har stor betydelse för hur mycket som betalas ut.Har ett bolag ett livslängdsantagande att en 65-åring i genomsnitt kommer att leva i 25 år till. Om denne 65-åring har ett pensionskapital på 1 Mkr och vill börja ta ut pensionen med en livslång utbetalning, så kommer bolaget betala ut ca 40 000 kronor per år.

  Hur stor del av skatten går till pension?

  Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

  • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
  • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
  • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

  Hur många tjänar över 60000 i månaden?

  När vi jämför inkomster tittar vi här på medianinkomsten. Det betyder den mittersta inkomsten när alla inkomster sorterats i stigande ordning. År 2021 var medianbeloppet för den sammanräknade förvärvsinkomsten i åldersgruppen 20–64 år 325 500 kronor för kvinnor och 390 400 kronor för män.

  För alla personer i åldrarna 20–64 år var medianinkomsten 356 900 kronor. Kvinnors inkomster ligger därmed på 83 procent av mäns inkomster. Sedan år 2000 har inkomsten för kvinnor ökat med 47 procent fram till 2021, medan männens inkomster har ökat med 35 procent samma period. Då har vi räknat bort effekterna av inflationen, vilket innebär att vi tänker oss att den allmänna prisnivån har varit konstant under perioden.

  Tittar man på hur skillnaderna ser ut mellan könen i olika åldrar så är skillnaderna minst för 20-åringar, där kvinnor har 6 procent högre inkomst än män. Mellan 20–29 år ökar medianinkomsten snabbt, men mer för män än för kvinnor, vilket leder till ökade inkomstskillnader. I åldrarna kring 30 år ligger kvinnors inkomst på cirka 78 procent av mäns inkomst. Skillnaderna minskar därefter successivt fram till 60 års ålder, då andelen ligger på 86 procent. Därefter ökar skillnaden igen.

  Hur mycket får en pensionär i månaden efter skatt?

  Om du fortsätter att jobba händer det nämligen flera trevliga saker med skatten. Från det år du fyller 66 år får du ett förhöjt jobbskatteavdrag. Från det år du fyller 67 år (tidigare gällde 66) får du dessutom ett förhöjt grundavdrag på både lön och pension vilket sänker din skatt.

  Hur mycket skatt betalar du som pensionär?

  Som pensionär får du pension från flera olika håll och det är ditt eget ansvar att se till att det dras rätt skatt. Därför kan det vara bra att sätta sig in i sin pension så att du inte betalar för lite skatt. Vad du ska betala i skatt är individuellt men rent generellt fungerar det såhär:

  • Allmän pension. Den allmänna pensionen från Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun du bor i, precis så som det fungerar med lön.
  • Tjänstepension. De flesta pensionsbolag drar automatiskt av 30% i skatteavdrag vid utbetalning. Har du utbetalningar från flera bolag kan det därför bli att du betalar för lite skatt.
  • Eget pensionssparande. Om du sparat till din pension i en kapitalförsäkring eller ett ISK har du redan skattat på pengarna när du tar ut dem. Du är därför inte skyldig att betala skatt på det egna pensionssparandet när du tar ut det. 

  Vad får jag ut efter skatt 2023?

  Här kan du räkna ut din lön efter skatt med vår löneräknare.

  Har lagt in det nya gränserna för jobbskatteavdraget nu som ligger ute som lagrådsremiss från den 7e september inför 2024. Tycker att det diffar lite emot vad Finansdepartementet påstår att effekten blir, men det handlar om nån tia i månaden. Lite svårt att veta hur dom tar fram sina siffror(hittar ingen redovisning av beräkningen), men beräkningen vi gör är enligt de regler som ligger på förslag.

  Hur mycket ska man betala i skatt?

  Som sommarjobbare finns det dock anledning att titta över hur mycket man kommer tjäna under året. I Sverige behöver man inte betala skatt på inkomst under 22 208 kronor per år (gäller för 2023). Det betyder att om du till exempel tjänar 22 000 kronor på ditt sommarjobb så kommer du inte behöva betala någon skatt utan du kan få hela beloppet utbetalt på ditt bankkonto. Läs mer hos Skatteverket.

  Du måste fylla i blanketten intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag och lämna till din arbetsgivare. Annars kommer arbetsgivaren automatiskt att dra av cirka 30% av din lön i skatt. Dessa pengarna får du då först tillbaka i samband med att man gör en deklaration cirka ett år senare. Var därför mycket noga med att lämna in denna blankett så att du får hela lönen du har förtjänat direkt!

  Hur mycket höjs pensionen med 2023?

  Enligt Pensionsmyndighetens beräkningar höjs den totala pensionen med upp till 1 090 kronor per månad efter skatt.

  Det är flera olika faktorer som påverkar hur pensionens olika delar utvecklas. Följsamhetsindex, som styr inkomst- och tilläggspensionen, höjs med 3,0 procent för 2023. Höjt prisbasbelopp påverkar garantipensionen med 8,7 procent samt förmånsbestämda tjänstepensioner med ungefär lika mycket. Premiepensionens utveckling bidrar negativt för de flesta då fonderna generellt sett gått sämre under 2023.  

  Hur mycket ska man spara i månaden till pensionen?

  Först behöver du fundera på hur mycket pengar du vill ha som pensionär, många tycker till exempel att 80 procent av lönen är en rimlig nivå. För att du ska få den summan i pension så behöver du även se till att förvalta din tjänstepension.

  – Vår rekommendation är att man sparar minst tio procent av bruttolönen, där minst fem procent sparas till pensionen. Det innebär att om du tjänar 25 000 kronor före skatt ska du spara 1 250 kronor i pensionssparande, säger Trifa Chireh.

  Är en lön på 40000 bra?

  Vill du gå en utbildning som leder till ett välbetalt jobb? På studier.se kan du hitta flera utbildningar som ger jobb med lön över 40 000 kronor i månaden! Det finns utbildningar inom flera områden som kan leda till ett jobb med en hög lön. Men vilka yrken ger en hög lön? Här nedan följer en lista med exempel på olika yrken som har en medellön på över 40 000kr i månaden:

  Källa: SCB (2020)

  När räknas man som höginkomsttagare 2023?

  Vad som räknas som en låg respektive medel eller hög inkomst beror på vilket lands befolkning man mäter eftersom lönenivåerna skiljer sig kraftigt mellan olika länder. En låg inkomst i Sverige innebär att personen inte tjänar mer än ca 10 000 kr efter skatt. En medelinkomst ligger någonstans mellan 20 000 - 40 000 kr och en hög inkomst räknas som allt över det, men det finns nivåer av hög inkomst också där skatten ökar ytterligare vid en viss gräns. Ju högre inkomst du har desto mer betalar du i skatt varje månad.

  Har du en hög inkomst blir det ofta lättare att låna pengar från en bank - så länge din kreditvärdighet är intakt. Men det går även alldeles utmärkt att ansöka om ett litet lån med låg inkomst från oss på saldo. Vi gör en individuell bedömning på varje ansökan genom vårt automatiska ansökningssystem och ger dig ett besked direkt. Pengarna betalas ut samma dag du blivit beviljad.