:

Kan man ha plusgiro som privatperson?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ha plusgiro som privatperson?
 2. Kan man få bankgiro som privatperson?
 3. Vad har plusgiro för kontonummer?
 4. Finns plusgiro kvar?
 5. Vad är skillnaden på plusgiro och bankgiro?
 6. Hur funkar Privatgiro?
 7. Måste man ha företag för att ha bankgiro?
 8. Hur fungerar Privatgiro?
 9. Hur ser ett plusgirokonto ut?
 10. Hur betalar man till ett PlusGiro?
 11. Vad är skillnaden på PlusGiro och bankgiro?
 12. Hur löser man in PlusGiro?
 13. Vad kostar Privatgiro?
 14. Hur betalar man till ett Plusgiro?
 15. Vad är det för skillnad på bankgiro och bankkonto?

Kan man ha plusgiro som privatperson?

 • Betalorder
 • Bankgiro- och PlusGiroavier
 • Privatgirots portofria kuvert
 • Miniräknare
 • Penna med svart eller blått bläck

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

I samband med ansökan gör din bank en beställning av 25 betalorder med kuvert. På betalordern trycks ditt namn, kontonummer och adress*. Betalorder och kuvert skickas direkt hem till dig med posten. Sedan är det bara att sätta igång!

När du ska betala räkningarna, fyller du i en betalorder och lägger den tillsammans med inbetalningsavierna i det portofria kuvertet. Skicka det sedan till Privatgirot, så betalas räkningarna genom att pengarna dras från ditt bankkonto. För att betalningarna ska hinna bokföras senast på förfallodagen, måste uppdraget vara Privatgirot tillhanda senast två bankdagar före förfallodagen.

Kan man få bankgiro som privatperson?

Bankgiroinbetalningskortet har ett specialutförande och kan därför inte tillhandahållas i pdf-format. Du kan beställa inbetalningskortet för leverans per post. Följ länken nedan och vid "Välj område" väljer du "Inbetalningskort".

Vad har plusgiro för kontonummer?

Plusgirot var tidigare postgirot och ägdes förr av statliga Posten AB. Numera ägs Plusgirot av Nordea och är en egen kontoform till skillnad från ett bankgiro som är kopplat till ett vanligt konto i en bank. I praktiken fungerar plusgirot och bankgirot ungefär likadant; de används båda för att sköta inbetalningar. Oftast tar banker ut en avgift för att sköta inbetalningar till ett plusgiro, medan inbetalningar till ett bankgiro är gratis. Bankgirot ägs gemensamt av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, Skandiabanken och länsförsäkringar bank.

(Visited 74,185 time, 1 visit today)

Finns plusgiro kvar?

År 1917 tillsattes en utredning om införande av en "postcheckrörelse". Detta för att tillgodose samhällets behov av effektivare betalningsförmedling genom kontantlösa betalningar genom girering, efter mönster från kontinenten. Utredningen tillstyrkte enhälligt idén i sitt betänkande 1919. Riksdagen biföll förslaget 1924 och på nyåret 1925 startade Postgirot som en del av Postsparbanken. Den som önskade ett konto fick förutom en skriftlig ansökan även betala in ett grundbelopp som alltid måste finnas innestående på kontot.[2] Idén fick ett snabbt genomslag och redan under det första verksamhetsåret öppnades över 5 000 konton. 1926 startades utlandsrörelsen. 1938 öppnades det 100 000:e postgirokontot. 1954 började hålkortstekniken användas. 1962 togs första datamaskinen, IBM 1410, i drift. 1963 infördes optisk läsning. 1965 öppnades det 500 000:e postgirokontot. 1979 infördes ränta på postgirokonton för rörelseidkare. 1981 öppnades det 1 000 000:e postgirokontot. 1990 fick postgirot rätt att ge företag betalningskredit och fritt sätta räntan på postgirokonton. 1992 kompletterades utbudet med GiroKredit - specialinlåning och mottagarränta. Postgirot deltog samma år i införandet av Eurogiro - ett europeiskt nät för internationell betalningsförmedling.[3]

Den 1 mars 1994 ombildades Postgirot till Postgirot Bank AB och var ett helägt dotterbolag till Posten. 1998 infördes en ny prissättning av Postgirots tjänster med årsavgift för postgirokonton. Samtidigt blev betalning via Internet möjligt genom tjänsterna ePostgiro, eFaktura och Postgirot Purchasing Card. 1999 beslutade Posten att bankverksamheten skulle avvecklas och 2001 såldes samtliga aktier i bolaget till Nordbanken för omkring 4,1 miljarder kronor. 2002 fusionerades Postgirot Bank AB (publ) och Nordea Bank AB (publ).

1947 lades skatteuppbörden på Postgirot. Möjligheten att betala till Skatteverket via postgiro upphörde 2012 och därefter kunde betalningar endast ske via bankgiro.

Dåvarande Postgirot hade 1974–1994 i princip monopol på statliga betalningar. De skötte också det statliga koncernkontosystemet CassaNova (1988–2003) över vilket alla betalningar till och från statens konto i riksbankens betalningssystem (SCR) gick. Detta gav Postgirot Bank AB en klar konkurrensfördel jämfört med andra betalningsförmedlare då staten började konkurrensutsätta de statliga betalningstjänsterna 1994. Från och med 2001 kunde dock bankerna avveckla betalningar direkt mot SCR utan att gå via CassaNova.

Vad är skillnaden på plusgiro och bankgiro?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

Hur funkar Privatgiro?

1 Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när och där det passar dig bäst! Den här informationen ger dig det du behöver veta för att komma igång med privatgirobetalningar. Om du läser igenom dessa sidor kommer du att inse hur lätt det är att göra rätt med privatgiro. Det här behöver du Betalorder Bankgiro- och PlusGiroavier Privatgirots portofria kuvert Miniräknare Penna med svart eller blått bläck Hur det fungerar Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. I samband med ansökan gör din bank en beställning av 25 betalorder med kuvert. På betalordern trycks ditt namn, kontonummer och adress*. Betalorder och kuvert skickas direkt hem till dig med posten. Sedan är det bara att sätta igång! När du ska betala räkningarna, fyller du bara i en betalorder och lägger den tillsammans med inbetalningsavierna i det portofria kuvertet. Skicka det sedan till Privatgirot, så betalas räkningarna genom att pengarna dras från ditt bankkonto. För att betalningarna ska hinna bokföras senast på förfallodagen, måste uppdraget vara Privatgirot tillhanda senast två bankdagar före förfallodagen. * Vid adressbyte, kontakta banken för beställning av nya betalorder.

2 Fylla i betalorder del 1 Sätt dig i lugn och ro första gången du ska betala med Privatgiro. Ta det steg för steg och följ instruktionerna. Så här gör du: 1. Samla ihop alla räkningar du ska betala, både bankgiro- och PlusGiro. 2. Om du fått en räkning utan förtryckt inbetalningsavi, fyller du själv i en bankgiroeller PlusGiroavi. 3. Räkna ihop beloppen och kontrollera att du kommer att ha tillräckligt med pengar på ditt bankkonto den dag uppdraget ska behandlas. 4. Ta fram en betalorder för privatgiro. 5. I det första fältet på betalordern noterar du t ex betalningsmottagare och fakturanummer. Använd penna med svart eller blå skrift. Se bild nedan. 6. I nästa fält fyller du betalningsmottagarens bankgiro- eller PlusGironummer. 7. I fältet 'Belopp kr öre' anger du det exakta beloppet, utan att öresavrunda.

Måste man ha företag för att ha bankgiro?

Med bankgironumret styr du företagets in- och utbetalningar direkt till valfritt företagskonto. Till bankgironumret går alla inbetalningar och dessa kan användas direkt för att betala leverantörer, löner och skatter. Alla, både privatpersoner och företag kan enkelt betala till ditt företags bankgironummer via alla svenska banker.

När bankgironumret väl finns, är nästa steg att utforma fakturan på rätt sätt. En tydlig markering av betalningsinformationen; bankgironummer, belopp, sista betalningsdag och betalningsreferens gör hanteringen snabb och enkel för alla betalare. Det minskar risken för fel, samtidigt som avprickning mot kundreskontran och bokföringen underlättas.  

Hur fungerar Privatgiro?

Med bankgironumret styr du företagets in- och utbetalningar direkt till valfritt företagskonto. Till bankgironumret går alla inbetalningar och dessa kan användas direkt för att betala leverantörer, löner och skatter. Alla, både privatpersoner och företag kan enkelt betala till ditt företags bankgironummer via alla svenska banker.

När bankgironumret väl finns, är nästa steg att utforma fakturan på rätt sätt. En tydlig markering av betalningsinformationen; bankgironummer, belopp, sista betalningsdag och betalningsreferens gör hanteringen snabb och enkel för alla betalare. Det minskar risken för fel, samtidigt som avprickning mot kundreskontran och bokföringen underlättas.  

Hur ser ett plusgirokonto ut?

För att stoppa utbetalningar använder du en särskild makulerings-/ändringsblankett för löneutbetalningar respektive leverantörsbetalningar. Blanketten fylls i direkt på skärmen och skickas elektroniskt till Bankgirot för behandling.

För att ändringen ska gå igenom måste blanketten komma in kl. 19,00 två bankdagar före utbetalningsdag om det gäller Löner i Leverantörsbetalningar eller Löner.

Hur betalar man till ett PlusGiro?

Skillnaden mellan plusgiro och bankgiro är inte stor. Det är två typer av inbetalningstjänster där plusgiro ägs av Nordea och bankgiro av ägs bankerna SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, och Länsförsäkringar Bank tillsammans.

Bankgiro är den tjänst som används mest flitigt mellan banker och deras kunder. Har man ett bankgironummer går det att betala till just det kontot men sedan förs oftast pengarna vidare till ett annat konto, vanligtvis ett företagskonto. Bankgirot uppträder som en mask utåt för företag som inte avslöjar deras riktiga bank och bankkonto. Plusgiro kom till redan år 1925 som en del av Postsparbanken. Systemet syftade till att minska statens hantering av kontanter samt öka statens inkomster efter första världskriget. Idén gav utdelning och Plusgiro blev mycket populärt när det plötsligt gick att göra betalningar utan kontanter bara man hade ett plusgirokonto. De båda systemen är till för att effektivisera kontaktlösa in- och utbetalning och många tycker att plusgiro är mycket fördelaktigt.

Vad är skillnaden på PlusGiro och bankgiro?

Bankgiro är ett betalningssystem som används för att skicka och ta emot pengar i Sverige. Det är ett enkelt och säkert sätt att skicka pengar direkt till en annan persons bankkonto. Bankgirosystemet har funnits i Sverige sedan 1960-talet och är idag en viktig del av det svenska betalningssystemet.

Bankgiro fungerar genom att man anger mottagarens bankgironummer och beloppet som ska överföras. Pengarna dras sedan direkt från avsändarens bankkonto och krediteras mottagarens bankkonto. Man kan använda bankgiro för att betala räkningar, göra överföringar mellan egna konton eller skicka pengar till en annan person.

Hur löser man in PlusGiro?

31 augusti är sista dagen då du kan betala räkningar, göra kontoinsättningar, sätta in dagskassa och göra kontantuttag. Vi tackar för förtroendet vi haft att genomföra dina betalningar och hänvisar dig att kontakta en bank för rådgivning hur du skall hantera dina betalningar i framtiden.

Du kan också kontakta Länsstyrelsen för generella synpunkter om betaltjänster. Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att bevaka hur tillgången till grundläggande betaltjänster ser ut i Sverige.

Vad kostar Privatgiro?

Att betala räkningar med privatgiro passar dig som inte vill använda internet eller som inte har någon dator.

När du ansluter dig till privatgiro får du ett block med betalningsorder.

Hur betalar man till ett Plusgiro?

Girobetalning kopplas till ditt Privatkonto eller Servicekonto i banken. Du får ett häfte med förtryckta betalordrar. När du ska betala fyller du i en betalorder och postar den tillsammans med inbetalningskorten. Det tar två till tre bankdagar från det att du postat kuvertet tills betalningsmottagaren har pengarna. Kan det bli enklare?

Om du vill att dina betalningar ska göras framåt i tiden kan du ange betalningsdatum på betalordern. Banken bevakar ditt uppdrag och betalar i tid. Du kan skicka in din betalorder i god tid innan betalningsdagen, bara du ser till att det finns pengar på kontot när betalningen ska göras.

Vad är det för skillnad på bankgiro och bankkonto?

1959 startade Bankgirocentralen utav 14 banker efter att i några år testat med blankettbetalningar. Sedan 2008 är det ett engelskt företag som sköter drift och underhåll utav BGC, Bankgirocentralen. Varumärket BGC bytte namn till plusgiro 2014, men juridiskt är det fortfarande Bankgirocentralen AB som gäller.

Målet med att starta bankgirot var att få ett betalningssystem som minimerade kostnaderna, hade hög säkerhet, och att systemet skulle vara tillgängligt för alla. Idag ägs plusgirot utav sju banker: Swedbank, SEB, Danske Bank, Skandiabanken, Länsförsäkringar bank, Handelsbanken, och Nordea. Bankgirot är idag det största betalningssystemet på marknaden.

Till skillnad från plusgironummer så är bankgironummer endast en typ utav adress som t.ex ett företag har fått. Detta bankgironummer är i sin tur kopplat till ett eller flera bankkonton som företaget har i någon bank. Detta gör att företaget inte behöver visa sitt kontonummer eller vilken bank de har för att få betalt av en kund för varor eller tjänster de sålt. När kunden gör sin betalning så ser bankgirot till att pengarna hamnar på rätt bankkonto. Oavsett vilka banker det handlar om från början till slut så ser bankgirot till att betalningarna hamnar rätt.

Dessa 90-konton- och nummer är särskilda konton som är skapade för insamlingar till välgörande ändamål och de kontrolleras hela tiden utav Stiftelsen för insamlingskontroll.