:

Hur lång är väntetiden på pass 2023?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång är väntetiden på pass 2023?
 2. Hur lång väntetid för att få sitt pass?
 3. Är mitt pass färdigt?
 4. Hur får jag ett nytt id-kort?
 5. Hur kan jag få mitt pass snabbare?
 6. Måste man ha med sig gammalt pass?
 7. Finns det drop in för pass?
 8. Måste man ta med sitt gamla pass?
 9. Kan jag se mitt pass online?
 10. Kan man ringa och fråga när passet är klart?
 11. Hur får man snabbast ett id-kort?
 12. Hur mycket kostar det att skaffa nytt id-kort?
 13. Kan man påskynda sitt pass?
 14. Kan man slänga sitt gamla pass?
 15. Är ett körkort ett nationellt id-kort?

Hur lång är väntetiden på pass 2023?

Från det att du varit hos polisen, tagit bild och beställt ett nytt pass ska det vara klart för hämtning inom 6 arbetsdagar. Det är den ordinarie leveranstiden för pass enligt polisen.

Lokalt kan det ta längre tid att få pass på grund av hög belastning och längre leveranstid, och ibland får man vänta upp emot en månad.

Hur lång väntetid för att få sitt pass?

På Sundsvalls passexpedition kan man nu få sitt nya pass i handen inom ett par arbetsdagar från det att man har lämnat in sin ansökan.

I fjol var det vanligt att behöva vänta minst två månader på grund av alla långa köer.

Är mitt pass färdigt?

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Tidsbokning Tidsbokning sker online fr.o.m. den 1 juli 2021. Du bokar tid för att ansöka om ett nytt pass eller för att hämta ut passet vi följande länk: Tidsbokning online

Hur får jag ett nytt id-kort?

Värnplikt kan hindra utfärdande av identitetskort eller förkorta giltighetstiden för identitetskort som beviljas. En värnpliktig beviljas identitetskort högst till utgången av det år då hen fyller 28 år, om hen inte visar att skyldigheten att försvara landet inte utgör något hinder för att utfärda identitetskortet. 

Hinderlöshet: Hinderlöshet innebär att du har fullgjort din värnplikt eller civiltjänst, eller att du är befriad från tjänstgöring. Granskningen av detta blir gradvis automatisk och därför behövs inte alltid ett separat intyg.

Hur kan jag få mitt pass snabbare?

Du kan ansöka om provisoriskt pass om du inte hinner få ett vanligt pass eller nationellt id-kort innan resan. Provisoriskt pass går att ansöka om tidigast 72 timmar innan avresa. Det går inte att boka tid för att söka provisoriskt pass.

Du kan ansöka om ett provisoriskt pass om du behöver pass omedelbart för din resa, men tidigast 72 timmar före bokad avresa från Sverige. När du ansöker måste du kunna styrka:

 • att du ska resa
 • vart du ska resa
 • när du ska resa
 • hur länge du ska vara bortrest.

Du bör visa upp ett dokument som bekräftar din planerade resa, till exempel en bokningsbekräftelse. Du behöver också ha en giltig id-handling. Om du saknar giltig id-handling kan du ta med dig någon som styrker din identitet, förutsatt att personen räknas som godkänd intygsgivare.

Måste man ha med sig gammalt pass?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Finns det drop in för pass?

Att förändringen införs just nu beror på att de vill passa på och införa det nya systemet under lågsäsong. Men även att man försökt synka sig så att man inför det nya systemet samtidigt i hela regionen.

– Vi vill inte ha det som i Växjö förra sommaren. Då var det långa köer och en odräglig arbetsmiljö eftersom de stängt drop-in tiderna på andra håll i landet men fortfarande höll dem öppna i Växjö, säger Daniel Johansson.

Måste man ta med sitt gamla pass?

En svensk medborgare bosatt i utlandet eller på tillfälligt besök kan ansöka om ett nytt ordinarie pass, provisoriskt pass eller id-kort på vissa ambassader och konsulat som också är passmyndigheter.

Tidsbokning Tidsbokning sker online fr.o.m. den 1 juli 2021. Du bokar tid för att ansöka om ett nytt pass eller för att hämta ut passet vi följande länk: Tidsbokning online

Kan jag se mitt pass online?

Endast fysiska id-handlingar är giltiga när du ska ansöka om pass eller nationellt id-kort. Det digitala id-kort som går att ladda ned via BankID gäller för närvarande inte som id-handling för någon typ av identifiering hos Polismyndigheten. 

Som giltig resehandling gäller även fortsättningsvis fysiska pass och nationella id-kort som utfärdats av Polismyndigheten.

Kan man ringa och fråga när passet är klart?

Normalt sett så får man sitt pass, eller nationella ID-kort, inom fem arbetsdagar från att man ansöker om det. Dock är inte leveranstiden garanterad på något vis och kan bli fördröjd under högsäsongen april–juli.

Observera att "drop in"-möjligheten på landets passmyndigheter i stort sett har upphört och det är viktigt att boka tid.

Både pass och nationellt ID-kort har en begränsad giltighetstid. Och varierar beroende på innehavarens ålder, uppger polisen:

Om man förlorar sitt pass – oavsett om det är borttappat eller stulet – ska man anmäla det till polisen. Detta sker genom att man ringer 114 14 eller besöker en station. Passet kommer då spärras och man kommer få ansöka om ett nytt.

Hur får man snabbast ett id-kort?

De som är kund hos gällande bank kan göra en ansökan om ID kort på plats på kontoret. Det enda man måste ha med sig är ett giltigt foto samt giltig legitimation för att kunna identifiera sig. 

Om man för närvarande har skyddad identitet, har bytt namn, är skriven i utlandet eller blivit svensk medborgare relativt nyss bör man även ha med sig ett personbevis. Detta får då maximalt vara en månad gammalt.

Det man bör komma ihåg är att det förkommer vissa skillnader mellan bankkontoren. Det betyder att man för säkerhetsskull kan kontakta det bankkontor man har tänkt besöka för att höra vad man bör ha med sig och tänka på inför att ansökan lämnas in.

I de fall som en förälder vill ansöka om ID kort för sitt barn måste både barnet och föräldern komma till bankkontoret.  Detta för att banken ska kunna utföra ett intygsförfarande. Med det menas att de kontrollerar att föräldern är förmyndare för barnet.  Föräldern måste i detta fall ha med sig en giltig legitimation.

Om det finns två (eller fler) vårdnadshavare räcker det med att en av dem är med vid ansökan. Däremot ska fullmakt då finnas från de övriga vårdnadshavarna. Fullmakt går att få på bankkontoret eller ladda ner via bankens hemsida.

Ett barn eller ungdom som inte har någon identifikationshandling ska i detta fall styrka sin identitet med personbevis. På detta ska det framgå vilka som är vårdnadshavare. Detta får maximal vara en månad gammalt.

Hur mycket kostar det att skaffa nytt id-kort?

Varför är det bra att ha ett id-kort? Vad ska jag ha med mig när jag vill ansöka om ett id-kort?

Kan man påskynda sitt pass?

Försändelsekod: När du hämtar passet ska du legitimera dig och ge försändelsekoden. Du kan visa försändelsekoden till exempel på mobiltelefonen, en utskrift av ankomstmeddelandet eller en lapp som du skrivit för hand.

Legitimera dig: Bestyrk din identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter. Om du inte har ett sådant, kan ett finskt pass eller identitetskort som gått ut för högst ett år sedan också användas, om inte annat anges.

Det pass eller identitetskort som du lägger fram måste i alla fall vara sådant att du lätt kan identifieras från fotot.

Fullmakt: Du kan också ge en annan person fullmakt att hämta ut ditt pass. Då måste du ge personen en skriftlig, personlig fullmakt. Observera att en avhämtare med fullmakt endast kan styrka sin identitet med ett giltigt pass eller identitetskort som utfärdats av finska myndigheter.

Ladda ned en fullmaktsmall härFilen öppnas i en ny flik pdf 704kB

Under 15-åringar: Om passets innehavare är under 15 år är det vårdnadshavaren som ger fullmakt till avhämtaren. Vårdnadshavaren behöver ingen fullmakt av sitt minderåriga barn för att hämta ut passet. Vårdnadshavaren identifieras på samma sätt som innehavaren av ett pass skulle identifieras.

Kan man slänga sitt gamla pass?

På den här sidan finner du svar på de vanligaste frågorna om pass och nationella id-kort.

För passbokning kontakta ambassaden på: Telefon: +389 (0)2 3297 880E-mail: [email protected]  

Är ett körkort ett nationellt id-kort?

När du som är svensk medborgare reser inom EU eller till Schengenländerna Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein ska du alltid ha med dig passet eller det nationella id-kortet som polisen utfärdar. Det är viktigt för att du ska kunna legitimera dig och visa i vilket land du är medborgare. Ett vanligt id-kort eller ett svenskt körkort duger inte som resehandling.