:

Vad är Premieskatt på bilförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Premieskatt på bilförsäkring?
 2. Vad ingår i trafikförsäkring Länsförsäkringar?
 3. Vad ersätter inte en trafikförsäkring?
 4. Hur mycket är självrisk på bil Länsförsäkringar?
 5. Varför har min bilförsäkring blivit dyrare?
 6. Vad är Premieskatt?
 7. Vad täcker min försäkring Länsförsäkringar?
 8. Vad täcks av en trafikförsäkring?
 9. Hur länge är det värt att ha helförsäkring på bilen?
 10. Vilka skador täcks av trafikförsäkringen?
 11. Är det självrisk på Parkeringsskada?
 12. Är Länsförsäkringar bra bilförsäkring?
 13. Vilka bilar är dyrast att försäkra?
 14. Vad innebär premie försäkring?
 15. Vad menas med en premie?

Vad är Premieskatt på bilförsäkring?

 • Fyll i blanketten Anmälan, Skatt på trafikförsäkringspremie med mera (SKV 5332). En behörig firmatecknare ska skriva under.
 • Vad ingår i trafikförsäkring Länsförsäkringar?

  Om du vill att skador på din egen bil ska täckas av försäkringen behöver du minst en halvförsäkring. I den ingår skydd för brand-, glas-, och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk samt kris.

  Vad ersätter inte en trafikförsäkring?

  En trafikförsäkring täcker skador som uppstått på andra förare, medtrafikanter, fordon och övrig egendom som uppstått i trafik. Trafikförsäkringen täcker inte skador som uppstått på det egna fordonet eller på det som färdats inuti fordonet. En trafikförsäkring är det lägsta skydd man måste ha som fordonsägare, andra alternativ är hel- och halvförsäkring. Trafikförsäkringar regleras och till stor del styrs av Trafikförsäkringsföreningen som är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen ersätter också de som drabbas av skada av oförsäkrade och okända fordon. Detta gör att du som fordonsägare alltid har möjlighet att få ersättning för skador som uppkommit på ditt fordon av andra trafikanters oaktsamhet. Sverige är enligt Trafikförsäkringsföreningen en av de bästa nationerna i Europa på att försäkra sina fordon.

  Trafikförsäkringen skyddar fordonsägaren ekonomiskt om fordonet är med i en olycka där andra personer eller andra personers egendom skadas. Vid trafikolyckor är det sällan materiella skador som är kostsamma, utan det är istället personskador och kompensation för arbetsbortfall som leder till stora ekonomiska belopp. Vid allvarliga olyckor kan sjukvård, rehabilitering och arbetsbortfall leda till skadeståndsbelopp i mångmiljonklassen. Trafikförsäkringen täcker skador uppkomna på andra fordon och övriga trafikanter i hela världen och inte bara i Sverige.

  Hur mycket är självrisk på bil Länsförsäkringar?

  Bärgning ingår i din bilförsäkring om du har minst en halvförsäkring. Då kan du få hjälp att bärga bilen om den skadats eller råkat ut för driftstopp som till exempel motorstopp eller punktering.

  Har du en märkesförsäkring? Se vad som gäller för Toyota bilförsäkring och Lexus bilförsäkring.

  Varför har min bilförsäkring blivit dyrare?

  Det viktigaste är att du är rätt försäkrad efter dina behov. Här förklarar vi hur vår bilförsäkring fungerar och reder ut några viktiga begrepp och försäkringens olika omfattningar.

  Kort sagt handlar det om du väljer till vagnskademomentet till din försäkring eller inte. Trafikförsäkring är ett obligatoriskt minimum enligt lag och täcker bara skador som du och ditt fordon orsakar. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

  Vad är Premieskatt?

  Ett tips till dig som är 54 år eller äldre är att planera i tid inför din pension. På minPensions webbplats finns verktyget Uttagsplaneraren som hjälper dig att: 

  • se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
  • se vad du får i pension efter skatt
  • få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta för att börja ta ut dina pensioner
  • enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem senare.

  Gör din plan i Uttagsplaneraren (Länk till annan webbplats)

  Vad täcker min försäkring Länsförsäkringar?

  Om du vill att skador på din egen bil ska täckas av försäkringen behöver du minst en halvförsäkring. I den ingår skydd för brand-, glas-, och stöldskador, assistans och räddning, rättsskydd, maskinskada och elektronik, allrisk samt kris.

  Vad täcks av en trafikförsäkring?

  En trafikförsäkring måste du ha enligt svensk lag, alla bilar som är i trafik måste ha en trafikförsäkring från första dagen som du blir ägare till bilen. Trafikförsäkringen är det minsta försäkringsskydd du kan välja till din bilförsäkring.

  Hur länge är det värt att ha helförsäkring på bilen?

  • Fast pris! Ingen prishöjning på fem år om du är skadefri
  • 4,3 av 5 i betyg hos Konsumenternas
  • Ger dig bonus på ICA

  Vilka skador täcks av trafikförsäkringen?

  En trafikförsäkring täcker skador som uppstått på andra förare, medtrafikanter, fordon och övrig egendom som uppstått i trafik. Trafikförsäkringen täcker inte skador som uppstått på det egna fordonet eller på det som färdats inuti fordonet. En trafikförsäkring är det lägsta skydd man måste ha som fordonsägare, andra alternativ är hel- och halvförsäkring. Trafikförsäkringar regleras och till stor del styrs av Trafikförsäkringsföreningen som är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. Trafikförsäkringsföreningen ersätter också de som drabbas av skada av oförsäkrade och okända fordon. Detta gör att du som fordonsägare alltid har möjlighet att få ersättning för skador som uppkommit på ditt fordon av andra trafikanters oaktsamhet. Sverige är enligt Trafikförsäkringsföreningen en av de bästa nationerna i Europa på att försäkra sina fordon.

  Trafikförsäkringen skyddar fordonsägaren ekonomiskt om fordonet är med i en olycka där andra personer eller andra personers egendom skadas. Vid trafikolyckor är det sällan materiella skador som är kostsamma, utan det är istället personskador och kompensation för arbetsbortfall som leder till stora ekonomiska belopp. Vid allvarliga olyckor kan sjukvård, rehabilitering och arbetsbortfall leda till skadeståndsbelopp i mångmiljonklassen. Trafikförsäkringen täcker skador uppkomna på andra fordon och övriga trafikanter i hela världen och inte bara i Sverige.

  Är det självrisk på Parkeringsskada?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Vad innebär en helförsäkring?

  Är Länsförsäkringar bra bilförsäkring?

  När det kommer till bilförsäkringar finns det olika typer att välja mellan; helförsäkring, halvförsäkring, trafikförsäkring och en rad tilläggsförsäkringar. En trafikförsäkring täcker de skador du orsakar på en annan bil vid till exempel en krock samt personskador. Trafikförsäkringen gäller också ifall du orsakar andra sakskador, till exempel på ett staket. 

  Om du vill ha en försäkring som berättigar dig till ersättning vid skador på din egen bil behöver du en hel- eller halvförsäkring. Vi har testat de bästa bilförsäkringarna på den svenska marknaden.

  I Sverige är det lag på att du ska ha en trafikförsäkring på alla bilar som är registrerade i ditt namn. Du tecknar en trafikförsäkring i samband med att du köper en bil som inte är avställd. Trafikförsäkringsföreningen fakturerar dig i efterhand om du skulle glömma detta. Straffavgiften är mycket högre än försäkringspremien så detta ska du inte slarva med. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt att sätta sig in i det här med bilförsäkring innan du köper en ny bil. På så sätt kan du ta ett genomtänkt beslut, trots att det är bråttom.

  Vilka bilar är dyrast att försäkra?

  Den som är sugen på att köpa en Lamborghini får räkna med att hosta upp en rejäl summa pengar för försäkringen. Den italienska topp-bilen har en årlig försäkringspremie på strax under 38 000 kr!* Lamborghini, följt av Maserati och Ferrari, är världens topp-tre dyraste bilar att försäkra. Samtidigt är det bilmärken som inte så ofta ses rullandes på svenska vägar. Populära Volvo kostar i jämförelse 5 432 kr per år att helförsäkra. På samma prisnivå ligger även Saab och Volkswagen.

  Vad innebär premie försäkring?

  Försäkringar skyddar enskilda personer och företag mot oförutsedda händelser. Idén med försäkring är enkel. Det handlar om att sprida risker över en större grupp och över tid. En försäkringstagare delar sin risk med ett större kollektiv istället för att själv bära hela risken. Varje försäkringstagare betalar en premie som speglar den risk man tillför kollektivet. De ekonomiska effekterna av olika risker kan vara för stora för den enskilde att klara själv. Genom att försäkra sig kan enskilda och företag minska sina risker. På så sätt bidrar försäkringar till trygghet, ekonomisk stabilitet och tillväxt i samhället.

  För att kunna försäkra sig mot en viss risk eller händelse måste vissa kriterier vara uppfyllda. En skada ska vara plötslig och oförutsedd. Det går inte att försäkra något som man med säkerhet vet kommer att inträffa. Det ska också vara möjligt att beräkna och uppskatta omfattningen och kostnaden av en skada. För händelser som kan orsaka omfattande förluster kan försäkringsföretag använda sig av en återförsäkring för att minska sin egen risk. Om en risk anses vara alltför stor kan försäkringsföretag avstå ifrån att erbjuda försäkring. För de vanligaste typerna av försäkring, som hemförsäkring och personförsäkring, är försäkringsföretagen i princip skyldiga att bevilja försäkring.

  Vad menas med en premie?

  Premien som du betalar för ITP 1 räknas fram som en viss procent av den anställdas månadslön. Därför är det enkelt för dig som arbetsgivare att se hur mycket tjänste­pension­en kostar varje månad.

  *Här gäller 7,5 prisbasbelopp.**Här gäller 10 prisbasbelopp.***För lön upp till 30 inkomstbasbelopp.