:

Vad är en betalningsinställelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en betalningsinställelse?
 2. När är ett företag på obestånd?
 3. Varför går inte min betalning igenom?
 4. Varför går inte betalning igenom?
 5. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 6. Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 7. Hur lång tid tar det för en betalning att gå igenom?
 8. Hur lång tid tar det innan en räkning blir betald?
 9. Varför funkar inte min betalningsmetod?
 10. Vem står för skulder i ett aktiebolag?
 11. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 12. Varför tar bankgiro så lång tid?
 13. Kan man se inkommande pengar på Swedbank?
 14. Hur uppdaterar jag min betalningsmetod?
 15. Hur uppdaterar man betalningsmetod?

Vad är en betalningsinställelse?

Offentligt meddelande om att du efter ett visst datum inte längre tänker betala dina skulder. Avser oftast företag.

När är ett företag på obestånd?

För att försätta en gäldenär i konkurs krävs att gäldenären är på obestånd, d.v.s. att hen inte kan betala sina skulder och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter.

Varför går inte min betalning igenom?

Det händer tyvärr ibland att en betalning misslyckas på grund av ett oväntat fel eller okänd orsak. För att kunna slutföra din beställning och betalning kan du kan följa stegen nedan, det är inte nödvändigt att göra en helt ny beställning:

1. Innan du genomför en ny betalning rekommenderar vi att du kontrollerar ditt bankkonto för att se till att betalningen inte har bokats2. Om betalningen inte gått igenom kan du genomföra en ny betalning genom att logga in på "mitt konto" och gå till "Mina beställningar"

Varför går inte betalning igenom?

Klarna godkänner inte 100 % av alla ordrar och vårt mål är att främja ansvarsfulla, etiska och förnuftiga köpvanor. Vi förstår att det kan vara frustrerande att nekas ett köp efter att ha godkänts vid ett tidigare tillfälle, men godkännandeprocessen gör att Klarna kan erbjuda våra tjänster till kunder på ett ansvarsfullt sätt. Vi ber dig ha förståelse för att vår kundservice inte kan ändra resultatet av det automatiserade godkännandebeslutet.

Hur kan jag öka min behörighet?

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Att driva sin verksamhet i aktiebolagsform har många fördelar, kanske framförallt att företagaren inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och därmed inte riskerar sin privata ekonomi om företaget går dåligt. Det kan därför komma som en obehaglig överraskning för många att man som styrelseledamot i ett aktiebolag ändå under vissa omständigheter kan drabbas av personligt betalningsansvar. I de flesta fall kan problemen undvikas genom att i tid vidta rätt åtgärder. I denna artikel reder Tobias Gårderyd, biträdande jurist på Advokatfirman Fylgia, ut vad som gäller.

Riskerar jag att behöva betala bolagets skulder? Det är en av de vanligaste frågor vi får när vi som konkursförvaltare träffar ett aktiebolags styrelse efter en konkurs eller ska lämna rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för skulder som kan uppgå till mångmiljonbelopp kan för den som drabbas innebära en personlig ekonomisk katastrof. Samtidigt känner många, framförallt mindre, företagare inte till vad som gäller. Syftet med den här artikeln är att belysa de regler som gäller och ge några handfasta råd kring hur du kan agera för att undvika personligt betalningsansvar.

Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begränsad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Hur lång tid tar det för en betalning att gå igenom?

Hur lång tid en banköverföring tar beror på flera olika saker. Överföringen tar olika lång tid beroende på vilken bank du har och vilken bank mottagaren har. Även när på dygnet och vilken dag du gör din överföring påverkar hur lång tid den kommer att ta. Bankerna använder sig nämligen av något som kallas för bryttider vilket påverkar när överföringen kommer att ske. Nedan kommer vi gå in mer på djupet vad bryttider är och vilka bryttider de olika bankerna har.

Det är med andra ord inte helt enkelt att svara på hur lång tid en banköverföring tar. Om du genomför din överföring en dag kan du dock räkna med att mottagaren har pengarna på sitt konto nästkommande bankdag, det vill säga nästa helgfria vardag.

Hur lång tid tar det innan en räkning blir betald?

Med KuvertGiro samlar du dina räkningar i ett kuvert och skickar till oss, så sköter vi resten. KuvertGiro fungerar för betalningar till såväl PlusGirokonton som bankgironummer och Personkonton i Nordea. 

Dina fördelar:

Varför funkar inte min betalningsmetod?

Om du vill köpa saker i App Store och använda abonnemang som iCloud+ och Apple Music måste du ha minst en registrerad betalningsmetod.

Vem står för skulder i ett aktiebolag?

Innan ett aktiebolag har registrerats i aktiebolagsregistret kan det inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter (2 kap. 25 § ABL).

Om det uppkommer en förpliktelse genom någon åtgärd som utförs i bolagets namn före registreringen så blir de som utfört eller beslutat om åtgärden solidariskt ansvariga för förpliktelsen. Så snart bolaget har registrerats övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades (2 kap. 26 § ABL).

Det är respektive borgenär som har talerätt. Skatteverket torde inte påföra ännu inte registrerade bolag några skatter eller avgifter. Därför borde det inte bli aktuellt för Skatteverket att tillämpa denna bestämmelse.

Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Varför tar bankgiro så lång tid?

En bankdag är en vardag när banken har öppet som vanligt. Vanligtvis kan en bankdag översättas till en helgfri vardag – i folkmun även kallat arbetsdag. De flesta banker har stängt på lördagar, söndagar och röda dagar (högtider såsom julafton, midsommarafton etc). I bankvärlden finns även något som kallas för bankhelgdagar då bankerna håller stängt. Vilka dagar som är bankdagar och bankhelgdagar skiljer sig vart beroende på vart i världen du befinner dig. I vissa länder har t.ex. banker söndagsöppet men håller istället stängt på fredagar och anledningen till detta är oftast religiösa eller kulturella. 

Kan man se inkommande pengar på Swedbank?

Varför ska man vara tvungen att ta fritt från jobbet för att utföra bankärende? Var idag på Swedbank i Växjö för att ta över ett bolån, tog fritt från jobbet på eftermiddagen kom till Swedbank Växjö stod i kön 30 minuter kom fram till receptionen där man får en kölapp kommer fram till tjejen och förklarar mitt ärende hon går iväg och pratar med en handläggare kommer tillbaka och säger tyvärr så kan vi inte hjälpa dig idag du får boka en tid och återkomma säger hon först trodde jag att hon skämtade men nej det gjorde hon inte ska det vara på detta vis? Swedbank har Sveriges sämsta kundservice och det är tur att vi är på gång och byter bank jag ska aldrig betala någon avgift eller sätta min fot på ett Swedbank kontor igen under min livstid. Snart får väl Swedbank gå över och tvätta pengar igen åt kriminella för det är väl dom enda kunderna som dom kommer att ha kvar.

Jag har beställt transaktioner jag fick kontoutdrag sen jag har varit flera gånger till banken de fixa inte. Jag har betalat 950 kronor och jag fick inte tillbaka pengarna

dålig bank. Att man har gränser på online köp för under 18år e helt sjukt. Hade varit bättre om mina föräldrar hade kunnat höja åt mig men det funkade ju inte.

Omöjligt och få personlig service utan att ha "telefonbanken" som tillval(tillköpt).

Hur ska jag då få hjälp med FRÅGOR som rör banktjänsten och mina konton? Löjligt!

Hur uppdaterar jag min betalningsmetod?

Om du vill köpa saker i App Store och använda abonnemang som iCloud+ och Apple Music måste du ha minst en registrerad betalningsmetod.

Hur uppdaterar man betalningsmetod?

Så här gör du för att uppdatera eller ändra dina betalningsuppgifter:

Om planen är med ett partnerföretag (t.ex. din telefon‑ eller internetleverantör) tar de hand om dina betalningar. Du måste vända dig till dem angående allt som är betalningsrelaterat.