:

Måste man ange momsregistreringsnummer på fakturan?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ange momsregistreringsnummer på fakturan?
 2. Kan man fakturera innan momsregistrering?
 3. Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?
 4. Vad måste finnas med på en faktura?
 5. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 6. Hur ser ett momsregistreringsnummer ut?
 7. Var kan jag hitta mitt momsregistreringsnummer?
 8. Kan jag dra av moms innan momsregistrering?
 9. Hur vet man om man är momsregistrerad?
 10. Vad händer om man inte är momsregistrerad?
 11. Hur skriver man en faktura utan moms?
 12. Hur skriver man momsregistreringsnummer?
 13. Är VAT samma som moms?
 14. Vad menas med ett momsregistreringsnummer?
 15. Hur fungerar momsregistrering?

Måste man ange momsregistreringsnummer på fakturan?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Kan man fakturera innan momsregistrering?

Prenumerera

Jag har skickat in registrering av enskild firma, dvs f-skatt. Detta kan ta 2-4 veckor att gå igenom. I registreringen var det en fråga kring första affärshändelsen och den markerade jag denna vecka. Kan jag då fakturera en kund innan f-skatten är bekräftad från skatteverket? I data-tabellen som registrerades är det markerat att första affärshändelsen sker denna vecka så det borde fungera. Hur fungerar det för det företaget som ska betala fakturan?

Kan man fakturera utan att vara momsregistrerad?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

Vad måste finnas med på en faktura?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

VAT står för Value Added Tax och är den internationella beteckningen av momsregistreringsnummer (momsnummer). Det är unikt för varje företag och visar att företaget är registrerat för moms i sitt land.

Varje gång du skickar en faktura är det viktigt att VAT-numret är synligt och korrekt angivet. Här får du lära dig mer om VAT-nummer och varför det är nödvändigt att ha.

För varje vara eller tjänst du köper betalar du moms som är inräknad i priset. Det märker du inte som privatperson, men är du däremot företagare finns det andra regler att följa. När du säljer en produkt ska du ta moms från kunden som du sedan ska redovisa och betala till staten.

Om din firma ska bedriva försäljning av momspliktiga varor eller tjänster ska du momsregistrera den senast 2 veckor innan du börjar din verksamhet. Det kan du göra på två sätt:

Hur ser ett momsregistreringsnummer ut?

Du kan kontrollera köparens momsregistreringsnummer på följande sätt.

Kontrollera formatet. Köparens momsregistreringsnummer ska innehålla rätt antal tecken med mera enligt vad som gäller för respektive land.

Var kan jag hitta mitt momsregistreringsnummer?

Det enklaste sättet att hitta ditt eget och andra momsregistreringnummer (och samtidigt kontrollera att du faktiskt har ett momsregistreringnummer) är följande:

 • För aktiebolag: gå in på hitta.se och sök på aktiebolaget vars momsregistreringsnummer du söker. Klicka på "Bolagsdata" och där framgår företagets momsregistreringsnummer under rutan "Information".
 • För Enskild firma, handelsbolag etc: för dessa företagsformer är det enklaste att ringa Skatteverket på 0771‑567 567, se Kontrollera momsregistreringsnummer (Skatteverket.se).

Det är Skatteverket som bestämmer momsregistreringsnumret. Numret ser olika ut beroende på om det är fråga om en fysisk person eller juridisk person. Det fungerar så här:

Svenska aktiebolags momsregistreringsnummer är baserade på deras organisationsnummer på följande sätt: Om 123456-7890 är aktiebolagets organisationsnummer så är SE123456789001 dess momsregistreringsnummer; momsregistreringsnumret bildas alltså genom SE[organisationsnummer utan bindestreck]01.

För handelsbolag som även de är juridiska personer och därmed har organisationsnummer, så skapas momsregistreringsnummer på samma sätt som för aktiebolag. Detsamma gäller även andra juridiska personer, så som exempelvis kommanditbolag.

Kan jag dra av moms innan momsregistrering?

Ja, har du för avsikt att driva ett företag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga ska du registrera dig.

Avsikten att bedriva en momspliktig verksamhet ska kunna styrkas med så kallade objektiva omständigheter. Här är några exempel på sådana:

 • Att den som bedriver verksamheten säljer varor eller tjänster.
 • Att det har köpts in tillgångar som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet.
 • Att det finns lokaler som är särskilt anpassade för en ekonomisk verksamhet. 
 • Att verksamheten aktivt marknadsförs på ett ändamålsenligt sätt.

Hur vet man om man är momsregistrerad?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Vad händer om man inte är momsregistrerad?

Du som har en försäljning på under 30 000 kronor om året är inte skyldig att vara momsregistrerad. Vi förklarar vad momsbefrielse innebär, hur du räknar ut beloppsgränsen och vad som är viktigt att tänka på.

Reglerna innebär att organisationer eller företag som är etablerade i Sverige, och har en försäljning inom landet som uppgår till högst 30 000 kronor, inte behöver vara registrerade för moms. De nya reglerna för momsbefrielse trädde i kraft 2017. Befrielsen gäller om skyldigheten att betala moms uppkommit från den 1 januari 2017 eller senare. 

Hur skriver man en faktura utan moms?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Hur skriver man momsregistreringsnummer?

Alla länder inom EU har sitt eget sätt att skapa momsregistrerings- VAT-nummer. I Sverige är principen att man skriver SE, lägger till sitt organisationsnummer utan några bindestreck och avslutar med 01. Exempelvis har en enskild firma med personnummer 621202-1405 VAT-numret SE621202140501. Samma princip gäller för företag, ett aktiebolag som har organisationsnummer 556745-6589 har således VAT-nummer SE556745658901.

Är VAT samma som moms?

Att du är registrerad för moms innebär att du både kan dra av moms på dina inköp, men också behöver betala moms på din försäljning. Generellt sett gäller att om du har för avsikt att driva ett företag som köper och säljer momspliktiga varor eller tjänster skall ditt företag vara momsregistrerat. Du skall också, enligt skatteverket, kunna styrka att du bedriver momspliktig verksamhet med så kallade “objektiva omständigheter”. Det kan vara att du till exempel kan styrka att den som bedriver verksamheten skall köpa och sälja varor eller tjänster, eller att du gjort inköp som bara kan användas i en ekonomisk verksamhet. Om du vet med dig att din försäljning kommer understiga 30 000 kr ex moms under ditt första räkenskapsår är du automatiskt momsbefriad. Den momsbefrielsen är dock frivillig. 

När du sedan är momsregistrerad kommer du också få ett momsregistreringsnummer. För att visa att du är momsregistrerad brukar man lägga till momsregistreringsnumret på fakturorna du skickar. 

Alla bolag som är egna juridiska personer, så som exempelvis aktiebolag och handelsbolag, utgår från organisationsnumret får att få fram sitt momsregistreringsnummer. 

Momsregistreringsnumret består av tre delar: Landskod, organisationsnummer, och sedan avslutas det alltid med 01.  Har du till exempel organisationsnumret 557575-1213 blir då företagets momsregistreringsnummer SE557575121301. 

Tänk på att bindestrecket i slutet av organisationsnumret tas bort när du skriver ditt momsregistreringsnummer.

Vad menas med ett momsregistreringsnummer?

Alla som registrerar moms till Skatteverket har ett eget, unikt, momsregistreringsnummer. När du har registrerat dig för att betala moms skickas ett registerutdrag till dig där ditt momsregistreringsnummer står. Det är ett serienummer som även kallas VAT-nummer internationellt. Enligt den internationella standarden ska ett momsregistreringsnummer bestå av två bokstäver samt som mest 12 siffror. Numret börjar alltid med landskoden och baseras nästan alltid på organisationsnumret, men kan variera i utseende. Standarden ISO 3166-1 alpha 2 är det som anger landskoden, förutom i Greklands fall då de har EL.

Ett svenskt momsregistreringsnummer börjar alltid med landskoden SE. De nästföljande numren är organisationsnumret för juridiska personer samt personnumret för den enskilda näringsidkaren. Avslutningsvis kommer ytterligare två siffror, 01 till det första momsregistreringsnumret och så vidare. Det betyder att ett svenskt momsregistreringsnummer består av 14 tecken som exempelvis kan se ut på följande vis: SE12345678901. Ett godkänt momsregistreringsnummer kan aldrig innehålla mellanslag, punkter eller bindestreck.

Hur fungerar momsregistrering?

Moms är en sorts skatt som vi alla betalar när vi handlar något. På nästan alla varor och tjänster är det 25 procent moms. Men, i vissa undantagsfall – såsom livsmedel, restaurangbesök och kulturevenemang – är det 12 eller 6 procent moms. Som privatperson är momsen i regel inget du behöver tänka på – den ingår i priset när du köper något, och sedan tar säljaren hand om resten. För dig som driver företag ser det däremot lite annorlunda ut – då behöver du nämligen deklarera din moms med jämna mellanrum. Häng med, så förklarar vi hur det fungerar! Momsregistrering och allmänt om deklaration En av de första sakerna du behöver göra som nybliven företagare är att momsregistrera ditt företag hos Skatteverket. Att vara momsregistrerad innebär att du med jämna mellanrum ska deklarera moms till Skatteverket vilket sker års-, kvartals- eller månadsvis, beroende på hur stort ditt företag är. Ingående vs utgående moms Hur mycket moms du ska deklarera bestäms av periodens försäljning och inköp. Så här fungerar det: Varje gång du säljer något ska du lägga till moms på priset – detta kallas för utgående moms. Den utgående momsen betalas till dig av köparen i samband med att du får betalt för det du säljer. På motsatt sätt betalar du moms till säljaren när du köper något, vilket kallas för ingående moms. Svårt att komma ihåg? En bra minnesregel är att utgående moms är när produkter säljs och går ut från företaget, och ingående moms är när du köper in produkter till företaget. När den aktuella momsperioden är slut är det dags för momsdeklaration. Om den utgående momsen är större än den ingående för perioden, ska du betala mellanskillnaden till Skatteverket. Detta eftersom du då fått in mer momspengar i ditt företag än vad du själv betalat. Om den ingående momsen däremot är större? Ja, då får du tillbaka pengar istället. Praktiskt exempel Vi tar ett exempel. Ditt företag, som säljer reservdelar till bilar, har under ett kvartal sålt varor för totalt 100 000 kronor, inklusive moms. Momssatsen på reservdelarna är 25%, vilket innebär att 80 000 kronor av kvartalets försäljning är en intäkt i ditt företag. Resterande 20 000 kronor är momspengar i form av utgående moms. Under samma kvartal har du betalat lokalhyra och köpt in varor från leverantörer till ett värde av 70 000 kronor, inklusive 14 000 kronor moms – den ingående momsen. Det du ska deklarera till Skatteverket för perioden är i det här fallet: 80 000 kronor i försäljning exklusive moms, 20 000 kronor i utgående moms och 14 000 kronor i ingående moms. I samband med deklarationen betalar du in mellanskillnaden mellan din utgående och ingående moms, vilket i det här fallet blir 6 000 kronor. Inlämning av deklaration För att lämna in din deklaration loggar du enklast in via Skatteverkets e-tjänst och deklarerar där. Om du använder Fortnox företagsplattform skapar du enkelt en elektronisk fil med all nödvändig information från din bokföring, som du sedan laddar upp hos Skatteverket. Snabbt, smidigt och enkelt! Men du – tänk på att kontrollera att du har bokfört periodens alla händelser innan du deklarerar så att du lämnar in korrekt information redan från början. Avslutning Sådär – nu vet du lite mer om hur moms fungerar i företag! Vill du lära dig mer om moms kan du spana in vår Företagsguide, där vi har samlat massor med värdefull information för dig som företagare. Lär dig mer om företagande i vår företagsguide – en kunskapsbank om företagande: https://www.fortnox.se/fortnox-foreta...